Keski-Suomen tavoitteet 2040

Keski-Suomen tavoitteet 2040

Keski-Suomen tavoitteita vuoteen 2040 työstettiin Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokouksessa 8.11.2013. Työskentelyn pohjana oli Keski-Suomen risteilyn työpajoissa syntyneet ajatukset ja ideat maakunnan tulevaisuuden tavoitteista. Maakuntavaltuutetut äänistivät, mitkä ovat viisi tärkeintä maakunnan yleistä kehittämistavoitetta sekä lisäksi Keski-Suomen aluerakennemallin 2040 viisi tärkeintä painotusta. Kaikkein tärkeimmälle annettiin 5 pistettä, toiseksi tärkeimmälle 4 jne. ja viidenneksi tärkeimmälle yksi piste.

Keski-Suomen tavoitteet 2040

 1. Keski-Suomi on digitalouden ja biotalouden edelläkävijämaakunta (180 pistettä)
 2. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö rakentuu työelämän ehdoilla (134 pistettä)
 3. Keski-Suomi on kansainvälinen toimintaympäristö (121 pistettä)
 4. Keski-Suomi on paikallisia luonnonvaroja ja energiaa säästävän kasvun maakunta (108 pistettä)
 5. Keskisuomalaista ruokaa halutaan ja sitä on monipuolisesti saatavilla erikokoisilta tuottajilta (92 pistettä)
 6. Keski-Suomi päättää itse omista resursseistaan (91 pistettä)
 7. Keskisuomalaiset yhdistävät joustavat palkkatyön, yrittämisen ja vapaaehtoistyön (67 pistettä)
 8. Keski-Suomessa kolmasosa työvoimasta toimii yrittäjinä ainakin osa-aikaisesti (66 pistettä)
 9. Yhteistyön ja kansalaistoiminnan ansiosta Keski-Suomessa on kattavat palvelut ja harrastamisen mahdollisuudet (58 pistettä)
 10. Oppiminen työhön tapahtuu työpaikoilla (54 pistettä)
 11. Keskisuomalaiset ovat hyviä myymään ja osaavat muotoilla palveluita (41 pistettä)
 12. Jyväskylän on kaupungistumisen voittajia (34 pistettä)
 13. Keski-Suomesta katsoen Itämeren alue on kotimarkkinaa (15 pistettä)

Keski-Suomen rakennemalliin 2040 liittyvät tavoitteet

 1. Biotalouden ja uusiutuvan energian jalostusalueet (225 pistettä)
 2. Toiminnallisesti merkittävät liikennekäytävät (221 pistettä)
 3. Kansainväliset yhteydet (etenkin Hki-Vantaan syöttöliikenne ja Venäjä/Pietari-yhteydet sekä vientisatamayhteydet) (126 pistettä)
 4. Sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen alueet (114 pistettä)
 5. Tiiviimmän asumisen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella (112 pistettä)
 6. Työpaikkavyöhykkeet ja -keskittymät (102 pistettä)
 7. Matkailu-, virkistys- ja vesistöreitit (93 pistettä)
 8. Merkittävät matkailukeskukset ja -vyöhykkeet (49 pistettä)
 9. Kansallispuistot ja Unescon maailmanperintökohteet (31 pistettä)
 10. Asumisen kasvavat vyöhykkeet (28 pistettä)
 11. Kaupan keskittymät (20 pistettä)
 12. Logistiikkakeskittymät (18 pistettä)