Kasvu ja vetovoima

Kasvu ja vetovoima

Kasvu ja vetovoima_-työpajan koonti (pdf)

Kohtalonkysymykset ja nykytilan kuvaus

Kasvun ja vetovoiman työpajassa Keski-Suomen tavoitetilaa 2040 ja tarvittavia toimenpiteitä tarkasteltiin seuraavien kohtalonkysymysten ja nykytilan kuvausten (listana) näkökulmasta:

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

 • Jyväskylä kasvaa – pienemmät kaupungit ja maaseutualueet menettävät asukkaitaan.
 • Kaupunkeihin muuttavat ovat pääosin nuoria. Siksi kaupunkien luonnollinenkin väestönkasvu on suurta.
 • Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa-ajan viettoon

Mitkä ovat luonnonvaroja ja energiaa säästävän kasvun eväät?

 • Halvat luonnonvarat ovat edelleen talouskasvun perustana, vaikka sidos onkin alkanut murtua 1970-luvulta lähtien.
 • Luonnonvaroja säästäviä teknologioita ja uusiutuvia energiamuotoja on käytössä.
 • Kestävä kasvu ei ole mahdollista, jos ihmisten asenteet ja elämäntavat eivät muutu.

Mitä on tulevaisuuden keskisuomalaisuus?

 • Keskisuomalainen identiteetti on vahva ja sen on helppo omaksua.
 • Hyvät korkeakoulut ja muut oppilaitokset vetävät nuoria. Heistä ei tule keskisuomalaisia, koska työtä puuttuu.
 • Nuoret toimivat digitaalisessa maailmassa, jossa maantiedettä ei ole.

Millaista vetovoimaa Keski-Suomella on kansainvälisesti?

 • Suomea pidetään luonnonläheisenä ja turvallisena maana. Arkea ja vapaa-ajan mahdollisuuksia arvostetaan.
 • Keski-Suomi saa maahanmuuttajia yhden pienen kunnan verran kymmenessä vuodessa, reilut 3 000 henkilöä.
 • Sijainti keskellä Suomea heikentää luontaista kansainvälistymistä.

Entä jos talouskasvua ei tulekaan?

Bonus-kysymys, johon osallistujat saivat vastata vapaasti.