VISIO

14.11.2013

Mikä on Keski-Suomen visio 2040?

Keski-Suomen visiota vuoteen 2040 rakennettiin Keski-Suomen foorumissa ja risteilyllä 4.-5.10.2013, jolloin Keski-Suomen tulevaisuutta pohdittiin kuudessa työpajassa kasvun ja  vetovoiman, opin ja yrittäjyyden, johtamisen ja yhteistyön, arjen ja asumisen sekä aluerakenteen ja saavutettavuuden näkökulmista. Työpajoissa tarkasteltiin Keski-Suomen kohtalonkysymyksiä, maakunnan nykytilaa ja niiden pohjalta tavoitetilaa vuoteen 2040 ja tarvittavia toimenpiteitä toivttavan tulevaisuuden toteuttamiseksi. Mukana oli myös villi kortti – työpajassa, jossa ideoitiin uusia, naurettavia ideoita siitä, minkälainen Keski-Suomi on vuonna 2040.

Tutustu työpajatyöskentelyn tuloksiin Keski-Suomen tavoitetilasta 2040 ja tarvittavista toimenpiteitä kunkin teeman omalta alasivulta.

Seuraavaksi työpajan tulokset kootaan yhteen aiemmin tehdyn maakuntastrategian valmistelutyön kanssa (esim. skenaariotyöskentely, nykytila-analyysit ja niiden palautteet sekä asiantuntijatapaamisten näkemykset). Risteilyn työpajojen tuloksia työstettiin eteenpäin Keski-Suomen maakuntavaltuustossa 8.11.2013, jonka tulokset löytyvät Keski-Suomen tavoitetila – alasivulta.

Seuraavaksi kootaan maakuntastrategian alustava luonnos, ml. Keski-Suomen pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet maakuntaohjelmakaudelle 2014-2017.  Strategialuonnos lähetetään laajalle kommentointikierrokselle maakunnan eri toimijoille vuoden vaihteessa.

Lisätietoja maakuntastrategian valmistelun etenemisestä antaa
kehittämisjohtaja Hannu Korhonen, Keski-Suomen liitto
p. 040 595 0016, hannu.korhonen[at]keskisuomi.fi