Tekijänoikeudet

Keskisuomi.info -sivuston tilastotuotanto perustuu virallisista tilastoista muokattuihin tilastoihin ja muuhun palveluntarjoajien käytössä olevaan aineistoon. Muokattujen tilastojen tekijänoikeudet säädellään tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404). Tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen liitolle sen mukaan kuka on tuottanut tilaston. Tilastojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua. Tiedon lähde tulee kuitenkin mainita julkaisemisen yhteydessä.
Keskisuomi.info -sivuston muu sisältö kuin tilastotuotanto perustuu eri sisällöntuottajien tuottamiin aineistoihin. Tämän aineiston tekijänoikeudet kuuluvat aineiston tekijälle tekijänoikeuslain mukaisesti.

Palvelua tulee käyttää lain, asetusten, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikesta lain, asetusten, viranomaismääräysten ja hyvän tavan vastaisesta käytöstä palveluntarjoajille, muille palvelunkäyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.