STRATEGIATYÖ

Aikataulu

Alla on listattu työn keskeisimmät valmistelu- ja käsittelyvaiheet

Helmi-huhtikuu 2013 Nykytila ja skenaariot

Asiakirja-analyyseja eri organisaatioiden strategioista, kehittämiskokonaisuuksien hahmottamista, työalustan rakentaminen, suunnittelun aloittavia työkokouksia ja neuvotteluja

 • 6.3.2013 Keski-Suomen nykytilan analyysi – asiantuntijapaneeli
 • 8.4.2013 Keski-Suomen menestyksen eväät – asiantuntijapaneeli
 • 11.4.2013 Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen viranomaisneuvottelu
 • 19.4.2013 Skenaarioiden valmistelu
 • 29.4.2013 Skenaarioiden valmistelu

Touko-kesäkuu 2013 Skenaariot

Skenaarioiden hahmottelu ja maakuntavaltuuston seminaari ja muut työpajat

 • 3.5.2013 Maakuntavaltuuston seminaari
 • 7.5.2013 Elinvoima, osaaminen ja palvelut 2030 – Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi
 • 27.5.2013 Skenaarioiden viimeistely

Heinä-lokakuu 2013 Visio

Strategisten kärkien valinta, laaja osallistaminen

 • 4.-5.10.2013 Keski-Suomen foorumi ja risteily
 • 25.10.2013 Ennakointifoorumi
 • 8.11.2013 Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous

Lokakuu 2013 – helmikuu 2014 Päämäärät ja tavoitteet

Strategian sisällön täsmentäminen, dokumentointi ja kirjoitustyö

Touko-kesäkuu 2014 Valmis strategia

Käsittely maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa sekä strategian hyväksyminen maakuntavaltuustossa