NYKYTILA

Mikä on Keski-Suomen tila tällä hetkellä?

Keski-Suomen nykytilan analyysiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 235 kappaletta ja nykytilan analyysin eri teemoja käytiin lukemassa yli 1800 kertaa.  Kommenttien yhteenvedot ovat luettavissa alasivuilta. (2.9.2013)

 

Lähteinä käytettiin seuraavia:

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma (2010), Keski-Suomen ELY-keskus
Ympäristön tila, Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020
Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma
Keski-Suomen Aikajana 1 /2013
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 1/2013
Keski-Suomen työllisyyskatsaus 2/2013
Keski-Suomi liikunnan ja urheilun huippumaakunnaksi – Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia
Keski-Suomen ilmastostrategia 2020
Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0
Yle Keski-Suomi (8.1.2013): http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttajien_tuki_retuperalla_jyvaskylassa/6441430
Keski-Suomen hyvinvointistrategia 2020