SKENAARIOT

Minkälaisia ovat Keski-Suomen tulevaisuudenkuvat 2040?

Pohjatyönä Keski-Suomen strategian 2040 laatimiselle on tehty skenaariotyöskentelyä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ennakointiverkoston asiantuntijoiden yhteistyönä. Keski-Suomen skenaarioiden laatiminen ja tulevaisuuskuvien muodostamisessa on käytetty pohjana Huoltovarmuuskeskuksen keväällä 2013 valmistuneita skenaarioita.

Skenaarioissa taustamuuttujina ovat resurssien saatavuus sekä kansainvälinen yhteistyö. Vaaka-akselilla tarkastellaan resursseja, joiden osalta saatavuus vaihtelee kohtuullisesta erittäin niukkaan. Kansainvälistä yhteistyötä tarkastellaan pystyakselilla ja sen osalta kehitys voi vaihdella korkeasta kansainvälisestä luottamuksesta ja verkostoitumisesta kansallisen sulkeutumisen ja suojautumisen tilaan. Skenaariossa 1 olemme korkean kansainvälisen luottamuksen verkostoitumisen tilassa ja niukkoja resursseja on osattu hyödyntää viisaammin. Skenaariossa 2 niukentuvat resurssit ovat jakaneet maailman blokkeihin, jolloin maat ovat sulkeutumalla ja suojautumalla päässeet takaisin kasvu-uralle. Skenaariossa 3 on eletty suuri lama, mutta kulutusta vähentämällä ja omavaraistuotantoa kehittämällä talous on tasapainottunut. Skenaariossa 4 eletään täysin globaalissa maailmassa, jossa resurssien niukentuminen on ratkaistu teknologisten innovaatioiden kautta.

Jos haluat perehtyä skenaarioihin tarkemmin, löydät skenaarioiden sisällöt kokonaisuudessaan tämän sivun alalaidasta.

Skenaarioiden kuvaukset kokonaisuudessaan

Skenaario 1 – Resurssiviisas eurooppalainen kansalaisyhteiskunta

Skenaario 2 – Konfliktien maailma – Oma maa mansikka

Skenaario 3 – Suuri lama

Skenaario 4 – Erilaistuvan väestön globaali digitalous