Keski-Suomen strategia 2040

 

Keski-Suomen strategia 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 6.6.2014.

Tutustu maakuntastrategiaan keskisuomi2040.fi

 

Keski-Suomen strategia 2040 on maakunnan yhteinen visio ja tahdonilmaus Keski-Suomen tulevaisuudesta. Strategia kokoaa yhteen pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman 2014-2017. Maakuntasuunnitelma sisältää maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien yksilöidyt tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Keski-Suomen visiota 2040 viedään eteenpäin.

Keski-Suomen strategia syntyy viidestä, toisiinsa limittyvistä osista.  Strategia rakentuu nykytilan analyysista, erilaisten tulevaisuusskenaarioiden pohtimisesta, vision eli toivottavan tulevaisuuden luomisesta ja tämän jälkeen tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden muodostamisesta.

 

Keski-Suomen strategiaa 2040 toteutetaan jatkuvana, rullaavana strategiaprosessina, jossa maakunnan toimintaympäristön kehittymistä seurataan koko ajan ja strategiaa sekä toimenpiteitä sovitetaan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoja Keski-Suomen strategiatyöstä antaa

Pekka Hokkanen, p. 040 595 0016, pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi