Nykyisen ja tulevan puristuksessa

Teksti: Lea Goyal, Sirpa Lehto ja Sari-Anne Myllyaho

Työllisyyden lyhyt oppimäärä

Keski-Suomella on pitkä historia korkean työttömyyden hoitamisesta. Vaikeuskerrointa lisää edelleen se, että nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osuus on ollut suuri. Elinkeinoelämän rakennemuutos on uusintanut rajusti maakunnan työpaikka- ja toimialarakennetta. Neljänkymmenen vuoden aikaperspektiivillä taaksepäin voidaan nähdä, että 80-luvun haasteelliset työllisyysluvut näyttävät nykypäivän mittakaavassa ratkaistavissa olevina. 90-luku nosti työttömyyden 2,5 -kertaiseksi aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, niin lukumääräisesti kuin suhteellisestikin. 2000- luvulla julkisilla toimilla voitiin vaikuttaa työttömyyden alentumiseen, mutta 2008 alkanut taloudellinen kehitys on näyttänyt, että apu on jäänyt tilapäiseksi.

Kun valtion ja kuntien mahdollisuudet tukea työllistymistä ovat pienentyneet ja resurssien niukentuminen myös jatkossa on todennäköistä, on maakunnan henkinen pääoma otettava täysimääräiseen käyttöön. Keski-Suomi on ELY-alueiden vertailussa vaikeimmassa puristuksessa ja maakunnan sisällä tapahtuu edelleen alueellista polarisaatiota-   harvaanasuttu maaseutu vs. kaupunkiseudut.

Tulevaisuutta kannattaa pohtia, koska vietämme siellä loppuikämme

Maakuntaliitto ja ELY-keskus ovat luvanneet tuottaa tulevaisuustietoa ja luoda uudentyyppistä, tulevaisuuden päätöksiin vaikuttavaa verkostoitumista elinkeinoelämän, oppilaitosten, kuntien ja valtion toimijoiden kesken

Tulevaisuudessa kannattavat uudenlaiset toimialat ja tekemisen muodot ovat hahmottumassa, mutta tämän hetket huolet estävät meitä näkemästä niitä riskien ottamisen arvoisina mahdollisuuksina.  Pidemmän aikaperspektiivin luomiseksi tarvitaan toimintaan rohkaisevien alue- ja elinkeinoelämän kehittäjien yhteispeliä, jotta eri kehittäjärooleista muodostuu kokonaisuus. Askeleet tulevaisuuteen rakentuvat elinkeinoelämän ja kehittäjien yhteispanoksella. Julkisella panostuksella voidaan tukea riskien ottamista ja löytää tapoja, miten tulevaisuuteen ”kävellään”.

Vaatiiko Keski-Suomen kohtalon kääntäminen maantavasta poikkeavaa työotetta, joka sallii myös intuition ja uteliaisuuden, jolloin lopputuloksena on katarsis*).

 

*) Katarsis eli katharsis (kreik. puhdistuminen) on äkkinäinen tunnetila tai kliimaksi, joka johtaa elämänhalun uudistumiseen, palautumiseen tai voimistumiseen.Käsitettä on käytetty muun muassa teatterissa tragedian yhteydessä. Antiikin Kreikan runousoppien mukaan tragediassa esitetyn kärsimyksen herättämä pelko ja sääli puhdistavat lopulta näytelmän katsojan mielen. Katarsis-termiä käytetään myös uskonnollisesta puhdistautumisesta sekä jännityksen tai ahdistuksen laukeamisesta.

Jätä kommentti