New work is network

New work is network

Kirjoittaja: Eija Heinonen, Keski-Suomen ELY-keskus

Blogissa tulkitaan vapaasti Elina Kiiski-Katajan Sitra, esitystä Joensuun Vekarasta vaariin ennakointiseminaarissa 14.3.2013 Joensuussa

Talouden turbulenssi tuo mukanaan länsimaille hitaan kasvun haasteen. Tässä tilanteessa sudenkuoppia ovat takertuminen siihen, mitä meillä on tässä ja nyt ja sen kautta uhkaava lisääntyvä syrjäytyminen. Instituutioiden ja rakenteiden murtuminen tuo mukanaan kokeilukulttuurin, yritysten roolin yhteiskunnallisina toimijoina ja supermoninaisen yhteiskunnan. Hidas kasvu mahdollistaa uudenlaista työtä – olemmeko valmiita siihen ja uudenlaiseen yhteistyöhön, myös globaalisti?

Hierarkioiden murtuessa haasteena ovat uudet teknologiat ja maailman muutosnopeus. Asiantuntijaroolit ovat murroksessa – tämä on haaste myös johtamiselle. Uudenlainen yhdessä tekeminen tulee perinteisten toimintamallien tilalle. Sitran mukaan uusi työ ja tulevaisuuden trendit edellyttävät meiltä kaikilta: vuorovaikutustaitoja, ihmislähtöisyyttä, digimaailmassa toimimista, nuotittomuutta ja määrittelemättömyyttä. Se tuo mukanaan myös kädentaitojen renessanssin.

Yksin puurtajien on löydettävä itsestään halu verkostoissa työskentelyyn ja halu nähdä mahdollisuutena työn tekemistavan vapaus mutta myös sen mukanaan tuoma suurempi vastuu. Lisääntyvä yksikönvapaus haastaa elämänhallinnan.

Tehokkuus syntyy tulevaisuudessa aivan uusista aineksista. Verkostoihin pakottaa tahto ja tarve saada enemmän tulosta aikaan. Verkostot ovat vapaasti muunneltavia, kaikki hyötyvät ja ovat mukana vapaaehtoisesti. Verkostoissa syntyy innovaatioita ja voidaan hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia tekniikoita, ehkä voidaan myös luoda jotain ihan uutta.

Työn tekoon ei enää tarvita fyysistä tilaa eikä se ole paikkasidonnaista. Enää ei ehkä rakennetakaan organisaatioita vaan joustavia verkostorakenteita, jotka syntyvät ja elävät sen mukaan kun niistä on hyötyä.

Kaikessa työelämässä varmasti toteutuu jotain edellä kuvatusta. Mitä abstraktimmasta työstä on kyse, sitä enemmän työ tulevaisuudessa muuntautuu kuvatun kaltaiseksi.

Muutos on jo täällä, sitä ei voi vastustaa vaan on otettava vastaan sen tuomat mahdollisuudet.

Jätä kommentti