Maahanmuutto

Keski-Suomen maahanmuuton nykytila

Keski-Suomen maahanmuuton nykytilan analyysiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 16 kappaletta, keskenjääneitä vastauksia oli 92.

Vastaajista yli 90 % oli sitä mieltä, että maahanmuuton tila Keski-Suomessa on välttävä tai kohtalainen. Hyvänä tilaa ei pitänyt yksikään vastaajista ja huonoksi tilanteen näki 7 % vastaajista. Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta maahanmuuttoa pidettiin pääsääntöisesti melko tärkeänä tai tärkeänä (69 %).

Maahanmuuttajat toivotettiin tervetulleiksi Keski-Suomeen, mutta suhtautumista pidettiin vielä aika pidättyvänä. Pidettiin tärkeänä, että maahanmuuttajat saataisiin asettumaan aloilleen sekä tuntemaan itsensä keskisuomalaisiksi ja koko yhteiskuntaa hyödyttäviksi yhteiskunnan jäseniksi. Tämän takia maahanmuuttajia on aluksi tuettava ja heille on järjestettävä riittävät palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Monikulttuurisuus nähtiin rikkautena, mutta yksi vastaajista toi esiin, että maahanmuuton on oltava työperäistä. Kahdessa vastauksessa korostettiin, että maahanmuuttoasia kuuluu valtiohallinnossa päätettäviin asioihin.