Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen

Keski-Suomessa jatkuva liikennejärjestelmätyö kytketään osaksi maakunnan jatkuvaa suunnittelujärjestelmää. Jyväskylän kaupunkiseutu on pääsemässä valtakunnallisen MAL-sopimusmenettelyn piiriin, jonka vuoksi liikennejärjestelmän toimintamalli tulee sovittaa yhteen MAL-toiminnan kanssa. Liikennejärjestelmän kehittäminen 2020-luvulla edellyttää ajantasaista seurantatietoa ja reagointia nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Liikennepolitiikan muuttuneet painopisteet eivät ole vielä täysimääräisesti siirtyneet rahoitukseen. Lainsäädännön muutokset sekä teknologioiden kehitysnopeuteen liittyvät epävarmuudet ovatkin nostaneet tarpeen muuttaa suunnittelujärjestelmää nykyistä dynaamisempaan suuntaan.

  • Tiedolla johtaminen korostuu tulevassa dynaamisessa toimintamallissa.
  • Liikennejärjestelmätyön tulee ottaa huomioon myös ylimaakunnallinen yhteistyö.
  • Liikennejärjestelmän kehittämisen rahoitus on monipuolistumassa.