Vaikutukset: turvallisuus ja toimintavarmuus

Saavutettavuus ja palvelutaso

 • Kaupunkiseutujen ja alueiden sisäinen saavutettavuus paranee liikenteen hoidon, liikenteen hallinnan ja häiriötilanteiden hallinnan paranemisen myötä.
 • Hoidon ja ylläpidon oikealla kohdentamisella koko väyläverkolla sekä sää- ja häiriötilanteiden aktiivisella tiedottamisella turvataan maakunnan eri osien saavutettavuus ja liikenteen riittävä palvelutaso muuttuvissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa alueiden tasapuolisen kehittämisen.

Taloudellinen kestävyys

 • Liikenneturvallisuustoimenpiteet ja kestävää liikkumista lisäävät toimenpiteet ovat yhteiskuntataloudellisesti erittäin tehokkaita.
 • Toimintavarmuuden ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa turvaa yritystoiminnan edellytykset ja luo edellytyksiä taloudelliselle kasvulle.

Ekologinen kestävyys

 • Kestävien kulkutapojen ympärivuotinen käytettävyys paranee, mikä vähentää autoilusta aiheutuvia päästöjä.
 • Tieliikenteen kuljetusten turvallisuuden paraneminen vähentää luontoon kohdistuvia riskejä.
 • Rautatieliikenteen luotettavuuden paraneminen parantaa kilpailukykyä suhteessa tieliikenteeseen ja vähentää liikenteen päästöjä.

Sosiaalinen kestävyys

 • Liikenneturvallisuustoimenpiteet ja kestävää liikkumista tukevat hoitotoimenpiteet parantavat autottomien käyttäjien ja erityisesti nuorten ja vanhuksien liikkumismahdollisuuksia ja liikkumisen edellytyksiä.
 • Liikennöitävyyden turvaaminen alemmalla verkolla mahdollistaa asumisen ja elinkeinotoiminnan ta myös keskusta- ja taajama-alueiden ulkopuolella.

Turvallisuus

 • Pääväylien ja maantieverkon yksittäisten mm. liittymiin liittyvien ongelmakohteiden poistaminen parantaa turvallisuutta.
 • Liikenneturvallisuustyö, valistus, nopeusrajoitusten alentaminen, nopeusvalvonta ja häiriötilanteiden hallinta parantavat turvallisuutta.