Toimintaympäristöt

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma on jaettu kolmeen toimintaympäristöön, jotka ovat 1) Jyväskylän kaupunkiseutu, 2) seutukaupungit ja kuntakeskukset sekä 3) maaseutu. Toimintaympäristöt eivät ole tarkkarajaisia alueita vaan eri toimintaympäristöt menevät osin päällekkäin ja yhdenkin kunnan alueelta löytyy useampia toimintaympäristöjä. Tarkastelu toimintaympäristöittäin auttaa tunnistamaan kullekin alueelle sopivimmat ja vaikuttavimmat tavoitteet.

Tutustu tällä sivulla toimintaympäristöjen määritelmiin sekä niiden omiin yleisiin tavoitteisiin. Toimintaympäristöjen määritelmien laatimisessa on hyödynnetty Keski-Suomen maakuntakaavakarttaa sekä maakuntakaavan kaavaselostusta.

 

Jyväskylän kaupunkiseutu

Määritelmä: Jyväskylän keskeiseen kaupunkiseutuun kuuluvat valmisteilla olevan MAL-sopimusmenettelyn kunnat: Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski. Maakuntakaavan joukkoliikennekäytävät mahdollistavat Jyväskylän kaupunkiseudun laajenemisen Joutsan, Jämsän, Keuruun ja Saarijärven suuntiin.

Yleiset tavoitteet

  • Liikennejärjestelmää kehitetään MAL-sopimukseen ja muihin liikenteen tavoiteasiakirjoihin pohjautuen.
  • Arjessa liikkuminen on mahdollista kaikilla kulkutavoilla.

Lue lisää Jyväskylän kaupunkiseudun kestävästä liikkumisesta, Jyväskylän kaupunkiseudun ilmastosta, Jyväskylän kaupunkiseudun saavutettavuudesta ja Jyväskylän kaupunkiseudun liikenneturvallisuudesta.

 

Seutukaupungit ja kuntakeskukset

MääritelmäSeutukaupungit ja kuntakeskukset ovat maakuntakaavan mukaisia seudullisesti merkittäviä tiivistettäviä taajamia.

Yleiset tavoitteet

  • Liikenneolosuhteet paranevat erityisesti keskustatoimintojen alueilla ja palvelukeskuksissa.
  • Lähiliikkuminen perustuu kävelyyn ja pyöräilyyn.
  • Henkilöauton rooli on vahva muussa liikkumisessa.
  • Joukkoliikenne on mahdollinen vain tärkeimmissä yhteyssuunnissa.

Lue lisää seutukaupunkien ja kuntakeskusten kestävästä liikkumisesta, seutukaupunkien ja kuntakeskusten ilmastosta, seutukaupunkien ja kuntakeskusten saavutettavuudesta ja seutukaupunkien ja kuntakeskusten liikenneturvallisuudesta.

 

Maaseutu

Määritelmä: Maaseutu on maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvaa aluetta ja siihen kuuluvat lisäksi maakuntakaavan kunta-/palvelukeskukset.

Yleiset tavoitteet

  • Maaseudulla liikutaan pääosin henkilöautolla.
  • Liikennejärjestelmän parantamisessa korostuu liikenneturvallisuus.

Lue lisää maaseudun kestävästä liikkumisesta, maaseudun ilmastosta, maaseudun saavutettavuudesta ja maaseudun liikenneturvallisuudesta.