Koko maakunnan tavoitteet

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman koko maakuntaa koskevat painopisteet ja tavoitteet on lueteltu alla.

Elinvoima, saavutettavuus, kilpailukyky

 • Elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja luotettavia Keski-Suomessa.
 • Pääkaupunkiseudulle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä naapurimaakuntien keskuksiin on helppo matkustaa kestävillä kulkutavoilla.
 • Jyväskylän kaukoliikenteen palvelujen (matkakeskus ja lentoasema) saavutettavuus ja käytettävyys paranevat.
 • Kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden on helppo saapua Keski-Suomeen.
 • Kaupunkialueiden kehittämisratkaisut ottavat huomioon sekä pääväylien että maankäytön tarpeet.
 • Maakunnat kehittävät maakuntarajat ylittäviä yhteyksiä yhdessä.

Tehokkuus ja taloudellisuus ympäristönäkökulmat huomioiden

 • Keski-Suomi edistää liikenteen digitalisaatiota ja hyödyntää teknologian mahdollisuudet liikennejärjestelmän palvelutason kehittämisessä.
 • Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittäminen ottaa huomioon liikenteen ilmastotavoitteet ja ympäristövaikutukset kokonaisuutena.
 • Keskisuomalaiset toimijat tekevät ilmastovaikutuksiltaan kestäviä liikkumisen ratkaisuja.

Turvallisuus ja toimintavarmuus

 • Pitkämatkaisten kuljetusten ja ylimaakunnallisten työssäkäyntiyhteyksien kannalta tärkeiden yhteyksien luotettavuus paranee.
 • Liikenneturvallisuus paranee erityisesti paikoissa, joissa pitkämatkainen ja paikallinen liikenne kohtaavat.
 • Elinkeinoelämän käyttämä alempi tieverkko on käyttökunnossa ympärivuotisesti.