Saavutettavuus

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman kestävää liikkumista koskevat toimintaympäristökohtaiset tavoitteet on lueteltu alla.

Yleiset tavoitteet

  • Liikenneyhteydet maakuntakeskuksen, seutukaupunkien ja kuntakeskusten sisällä ja välillä paranevat.
  • Työpaikka-alueille ja palvelukeskuksiin on helppo liikkua kestävillä kulkutavoilla.

Tavoitteet eri toimintaympäristöissä

Jyväskylän kaupunkiseutu

  • Jyväskylän saavutettavuus erityisesti kestävillä kulkumuodoilla paranee.
  • Työssäkäynti pääyhteys­suunnissa on mahdollista myös joukkoliikenteellä.

Seutukaupungit ja kuntakeskukset

  • Seutukaupungeista ja kuntakeskuksista on päivittäiset julkisen liikenteen yhteydet Jyväskylään.
  • Joukkoliikenteen asemille ja pääpysäkeille pääsee helposti jalan ja pyörällä.

Maaseutu

  • Asiointi- ja työmatkat tehdään pääosin henkilöautolla, mitä uudet liikkumispalvelut täydentävät.