Anna palautetta

Voit antaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevaa palautetta täällä. Kaikki kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita. Saatua palautetta hyödynnetään osana prosessia ja liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä.