Kuntien ilmastotekoja

Keski-Suomen kuntien ilmastotyön supervuosi käynnistyy syyskuussa 2019. Ilmastotyön supervuoden tavoitteena on tehdä ilmastotyöstä systemaattinen osan kuntien toimintaa ja kasvattaa keskisuomalaisten kuntien ilmasto-osaamista. Vuoden mittaisessa hankkeessa lähestytään ilmastohaastetta konkretian kautta ja hyödynnetään vertaisoppimista. Yksillä resursseilla tehdään työtä kaikkien keskisuomalaisten kuntien hyväksi.

Lisätietoja Keski-Suomen liiton hankkeesta:
Projektipäällikkö Suvi Bayr, suvi.bayr@keskisuomi.fi, 040 652 3848

Ajankohtaista