Ilmastotyön solmujen aukaisua

Ilmastotyön solmujen aukaisua

Ilmastotyön solmut ovat esteitä, jotka hidastavat ilmastotyön kehittämistä kunnissa. Solmut ovat konkreettisia hidasteita, jotka valittiin tilannekartoituksen perusteella. Asiantuntija-apua tarjotaan viiteen monia kuntia yhdistävään solmuun.

Solmu 1. Kuntien energiatehokkuussopimukseen haluttaisiin liittyä, mutta ei ole aikaa selvittää miten?

Sisältö: Motiva Oy, Alueellinen energianeuvoja Benet Solutions Oy ja Keski-Suomen liitto järjestävät yhteisen tilaisuuden kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta kaikille Keski-Suomen alueen kunnille.. Tilaisuuden tavoitteena on sekä avittaa jo sopimuksessa olevia kuntia työssään energiatehokkuudessa että kertoa sopimuksen hyödyistä, velvoitteista ja liittymisprosessista.

Ajankohta: to 5.3.2020 Jyväskylän kaupungin kirjasto, 2. kerroksen kokoushuone

Asiantuntijat: Motivan KETS-asiantuntijoita

Kohderyhmä: Kuntien tekninen puoli

Ilmoittautumislinkki

 

Solmu 2. Aurinkoenergiaan haluttaisiin investoida, mutta objektiivinen tieto mitoituksista ym. olisi tarpeen

Koulutusta ja työpajoja seuraavista aiheista:

  • Järjestelmän mitoitus suhteessa kiinteistön kulutukseen
  • Takaisinmaksuajan arviointi ja siihen vaikuttavat tekijät
  • Järjestelmien tekninen rakenne, ylläpito ja tyypilliset asennustavat
  • Verkkoyhtiöiden ohjeistukset (ALVA ja Elenia)

Ajankohta: 3.6. Etänä (tarkempi tieto päivitetään toukokuussa)

Aikataulu:

  • 9-12 Työpaja 
  • 12-13 Lounastauko 
  • 13-15 Mahdollisuus työstää omia hankkeita ja/tai jatkaa keskustelua

Asiantuntijat: Teppo Flyktman ja Vesa Hytönen, JAMK

Kohderyhmä: Kunnan tekninen henkilöstö

Ilmoittautumislinkki

 

Solmu 3. Meidän keittiöissä haluttaisiin vähentää energian ja vedenkulutusta entisestään, mutta miten?

Sisältö: Koulutustilaisuuden tavoitteena ja tarkoituksena on auttaa jokaista osallistujaa kehittämään oman keittiön toimintaa kaikissa keittiön prosesseissa kestävämpään suuntaan.

Ajankohta: ti 12.5. klo 12-15 Etänä (tarkempi ohje lähetetään ilmoittautuneille)

Asiantuntija: Opettaja Kaisa Liinanki Gradia

Kohderyhmä: Ruokapalveluiden väki

Ilmoittautumislinkki

 

Solmu 4. Meidän kunnassa tehdään paljon ilmastotekoja, mutta niistä ei osata tai muisteta viestiä

Ohjelma:

12.00 Alkusanat ja esittäytymiskierros

12.15 Tutkimuksen osoittamia ilmastoviestinnän hyviä käytäntöjä & kuinka löytää ja soveltaa omassa työssä ilmastoviestintätutkimuksen tuottamaa tietoa.

13.15 Esimerkkejä onnistuneesta kunnan ilmastoviestinnästä. 

13.45 Kahvitauko

14.15 Työpaja, jossa työstetään kuntien omista hyvistä käytännöistä valmista viestintämateriaalia

15.15 Työpajan purku

16.00 Loppu

Ajankohta: ke 5.5.2020 Etänä (tarkempi ohje lähetetään ilmoittautuneille)

Asiantuntija: Anna Pulkka

Kohderyhmä: Kuntien viestijät, ympäristöihmiset, hallinnon ihmiset, muut kiinnostuneet

Ilmoittautumislinkki

 

Solmu 5. Meidän kunnan ilmastotyöstä haluttaisiin strategisempaa, miten päästäisiin alkuun?

Sisältö: Näkökulmia, oppeja ja esimerkkejä kunnan strategiseen ilmastotyöhön ja ilmastotavoitteiden johtamiseen. Asiantuntijan tuen ja vertaissparrauksen avulla suunnitelma toimenpiteistä, joilla lähteä liikkeelle ilmastotyön kehittämiseksi.

Ohjelma:

12.15 Linjojen testaus

12.30 Aloitus

12.50 Ilmastojohtamisen reseptejä (Linkki reseptikirjaan)

13.20 Kuntaesimerkit ja niistä keskustelu 

14.00 Itsearviointitehtävän purku 

14.30 Tauko

14.45 Kehittämissuunnitelma

15.30 Purku 

15.45 Loppu

Ajankohta: 14.5.2020 Etänä (tarkempi ohje lähetetään ilmoittautuneille)

Asiantuntija: Tiia Merenheimo, Motiva

Kohderyhmä: Kunnan ympäristöpuoli, hallintopuoli, johto tms.

Ilmoittautumislinkki