Elinkeinoelämä

Keski-Suomen elinkeinoelämän nykytila

Keski-Suomen elinkeinoelämän nykytilan analyysiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 40 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 260.

Suurin osa vastaajista (71%) eli sitä mieltä, että elinkeinoelämän nykytila on välttävä ja 10 % vastaajista oli sitä mieltä että tila on jopa huono. Miltei kaikki vastaajat (87%) näkivät elinkeinoelämän erittäin tärkeänä Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta.

Monessa vastauksessa kiinnitettiin huomiota meneillään olevaa teollisuuden rakennemuutokseen ja viennin rakenteen yksipuolisuuteen eli teknologia ja metsäteollisuus dominoivat vientiä. ”Olemme vientivetoinen maakunta ja se on samalla vahvuus ja heikkous” Keski-Suomen tulisi löytää uusia vientialoja, jotka toisivat arvonlisäystä alueelle. Keinoina esitetään monipuolistamisen tukemista, yrittäjyyttä, pk yritysten kehittämistä, uusia innovaatioita sekä uusien tuotanto/palveluyritysten perustamista.

Jyväskylä koetaan kalliiksi paikaksi yrittää ja tehdä kansainvälistä kauppaa. Liikenneyhteydet ovat hankalat ja verotus on kovaa. ”Kuinka saadaan uusia asukaita tai yrityksiä tänne kun Jyväskylässä on maan kallein joukkoliikenne, verotus ja sähkö ja vesi?”

Keski-Suomessa tarvitaan uusia kehittämistoimenpiteitä, jotta maakunta pärjää globaalissa kilpialussa ”Olemme lännestä katsoen reunalla ja saaressa. Venäjä on oikea suunta ja mahdollisuus. Meillä vaan ei taida olla halua eikä kykyä lähteä sinne päin”. Vastaajat kaipaavat myös tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Osaamispääoma halutaan paremmin Keski-Suomen käyttöön. ”Yliopiston ja ammattikorkeakoulun luomaa älyllistä ja osaamispääomaa ei osata hyödyntää vaan tapahtuu aivovientiä Etelä-Suomeen.” Matkailu kehittäminen nostetaan monessa vastauksessa yhdeksi mahdollisuudeksi.

Viennin kehittämisen vastakohdaksi esitetään muutamassa vastauksessa omavaraisuusasteen nostamiseen mm elintarvike- ja tekstiiliteollisuudessa. Lisäksi pohditaan palvelujen muuttumista. ” Kirpputorit kukoistavat ja erikoiskauppa hiipuu. Nettikauppa kasvaa. Luomutuotteiden käyttö lisääntyy. Asuntojen koot pienevät energian hinnan noustessa. Miten tämä kaikki vaikuttaa alueen yritystoimintaan?”

Keski-Suomi ja varsinkin Jyväskylä on liiaksi julkishallintopainotteinen ja tytäryhtiövetoinen. Nämä molemmat vaikuttavat siihen, että kuntatalous kärsii verotulojen vähyydestä. Tänne tarvitaan uusia pk-yrityksiä, jotta talous saadaan pyörimään. ”Keski-Suomella on kaikki mahdollisuudet kehittää useita osa-alueita kuten biotaloutta, teknologiaa ja teollisuutta”

Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Jyväskylä on välttämätön Keski-Suomelle, mutta se ei voi elää vastaajien mielestä yksin, vaan tarvitsee ympärilleen menestyvän maakunnan ja menestyvät elinkeinot. ”pk teollisuuden merkitystä tulee korostaa myös maakuntakeskuksen ulkopuolella.”