Väkiluku

Katso Keski-Suomen kuntien tuoreet kuukausittaiset väestön ennakkotiedot täältä (excel-taulukko). Viimeisin tieto on maaliskuulta 2022.

Keski-Suomen väestömäärä vuoden 2021 lopussa oli 272 683. Viimeisten 20 vuoden aikana maakunnan väestö on kasvanut 3,5 %:lla (+9 100 henkilöä). Vuosi 2021 käänsi Keski-Suomen väestömäärän niukkaan kasvuun (+66 asukasta) neljän laskevan vuoden jälkeen. Keski-Suomessa väestö on keskittynyt vahvasti Jyväskylän seudulle (188 069 asukasta, eli 69 % maakunnan väestöstä). Tiheintä asutus on Jyväskylän kaupunkialueella. Pienempiä väestön keskittymiä löytyy Äänekosken, Jämsän, Saarijärven ja Keuruun keskusalueilta. Erityisen harvaa asutus on pohjoisessa Keski-Suomessa sekä maakunnan läntisillä ja eteläisillä reuna-alueilla. Ennusteiden mukaan maakunnan keskusalue houkuttelee asukkaita myös tulevina vuosina.

Lähde: Tilastokeskus

Väestön sijoittuminen Keski-Suomessa 2018

Määritelmä: Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa (31.12.) saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta; samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.