Ikärakenne

Väestön ikärakenne Keski-Suomessa noudattelee koko maan rakennetta. Sen sijaan kuntien välillä erot ikärakenteessa ovat merkittäviä. Vuonna 2021 lasten osuus vaihteli Luhangan 8 %:sta Uuraisten 25 %:iin ja 65 vuotta täyttäneiden osuus Jyväskylän ja Muuramen 19 %:sta Luhangan 42 %:iin. Keskusseudun kunnissa ikärakenne on muuta maakuntaa nuorempi.

Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto

Vanhushuoltosuhde kuvaa yli 64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä (15-64 -vuotiaat) kohden. Väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee Suomessa. Ikärakenteen kehitys johtaa vanhushuoltosuhteen merkittävään kasvuun. Keski-Suomen maakunnassa vanhushuoltosuhde oli 0,40 vuonna 2021 (40 eläkeikäistä 100 työikäistä kohden), mikä on lähellä koko maan tasoa (0,37). Vanhushuoltosuhde vaihtelee merkittävästi kuntien välillä ja erot jopa kasvavat tulevina vuosina. Väestöennusteen mukaan vuonna 2040 osassa Keski-Suomen kuntia yli 64-vuotiaita on enemmän kuin työikäisiä. Vuonna 2040 Keski-Suomen alhaisimmat vanhushuoltosuhteet ovat ennusteen mukaan Jyväskylän seudun kunnissa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2021