Väestöennuste

Keski-Suomen väestömäärän ennustetaan vähenevän 4,6 % (13 000 asukkaalla) vuodesta 2018 vuoteen 2040. Koko maassa väestön kasvun ennakoidaan olevan 0,1 %.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2019 Keski-Suomessa oli eniten 55-69 -vuotiaita. Laskeneen syntyvyyden myötä selvästi eniten edellisvuodesta väheni 0-4 -vuotiaiden määrä. Kasvu oli puolestaan suurinta 70-74 -vuotiaissa sekä kaikista ikääntyneimmissä eli yli 94-vuotiaissa. Jos syntyvyys jää matalalle tasolle, alle 15-vuotiaiden määrä tulee ennusteen mukaan vähenemään lähes 30 % nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Samaan aikaan yli 79-vuotiaiden määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan.

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden suhdetta työikäiseen, 15-64-vuotiaaseen väestöön. Vuoden 2019 lopussa Keski-Suomen väestöllinen huoltosuhde oli 64,0, eli sataa työikäistä kohden oli 64 lasta ja 65 vuotta täyttänyttä. 1980-luvulla huoltosuhde alitti 50 ja pysytteli noin 50 tuntumassa aina vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen se on noussut nopeasti. Kovin nousu on kuitenkin ohitettu ja vuoteen 2040 huoltosuhteen ennustetaan kehittyvän maltillisesti. Syntyvyyden lasku hillitsee huoltosuhteen nousua.

Lähde: Tilastokeskus