Väestöennuste

Keski-Suomen väestömäärän ennustetaan vähenevän 3,8 % (noin 10 000 asukkaalla) vuoteen 2040. Jyväskylän seudulle ennustetaan 3,7 %:n väestökasvua. Koko maassa väestön kasvun ennakoidaan olevan 0,7 %.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2021 suurimmat ikäryhmät löytyivät 60-74 -vuotiaista (20 % Keski-Suomen väestöstä). Jos syntyvyys jää matalalle tasolle, alle 15-vuotiaiden määrä tulee ennusteen mukaan vähenemään viidenneksellä (-8 400:lla) nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Samaan aikaan yli 74-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan 56 % (+16 400).

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden suhdetta työikäiseen, 15-64-vuotiaaseen väestöön. Vuoden 2021 lopussa Keski-Suomen väestöllinen huoltosuhde oli 64,8, eli sataa työikäistä kohden oli yhteensä 65 lasta ja 65 vuotta täyttänyttä. 1980-luvulla huoltosuhde alitti 50 ja pysytteli noin 50 tuntumassa aina vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen se on noussut nopeasti. Vaikka kovin nousu on ohitettu, jatkaa huoltosuhde kohoamistaan ja lähentelee ennusteen mukaan 70 vuonna 2040. Syntyvyyden lasku hillitsee huoltosuhteen nousua.

Lähde: Tilastokeskus