Työpaikat

Keski-Suomen talous kääntyi kasvuun vuonna 2016, mikä näkyi selvästi myös työpaikkamäärän kehityksessä. Vuosina 2016-2018 työpaikkojen määrä lisääntyi lähes 5 000:lla. Talous lähti kuitenkin hiipumaan jo ennen koronaa, vuoden 2019 lopulla. Vuonna 2019 työpaikkoja oli 106 637. Määrä laski 464 työpaikalla edellisvuodesta. Keski-Suomen työpaikoista 32 % oli julkisella ja 68 % yksityisellä sektorilla.

Työpaikoista 19 712 (18 %) oli terveys- ja sosiaalipalveluissa. Teollisuuden työpaikkoja oli 14 550 (14 %) ja kaupan alan työpaikkoja 10 716 (10 %). Koulutuksen alalla työskenteli 9 452 työntekijää (9 %). Suurinta kasvua edellisvuodesta oli informaation ja viestinnän alalla (+8,8 %). Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2010-luvulla Keski-Suomessa jopa 19 %.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (Huom. tiedot kerätään vuoden viimeiseltä viikolta; lomautukset vaikuttavat työpaikkamääriin)

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella sijaitsevien työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Suhdeluku ilmaisee, onko alueella enemmän työpaikkoja vai työllisiä asukkaita ja kuinka suuresta erosta on kyse. Vuonna 2019 alueen työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän kuudessa Keski-Suomen kunnassa: Multialla, Jyväskylässä, Viitasaarella, Kyyjärvellä, Äänekoskella ja Karstulassa. Alhaisimmillaan työpaikkaomavaraisuus on Jyväskylän kehyskunnissa, joissa myös pendelöinti on suurta.

Erityisesti julkisella sektorilla henkilöstön ja työpaikkojen sijainnin määrittelyssä voi olla epätarkkuutta rekisteritietojen puutteellisuuden takia. Esimerkiksi kuntayhtymissä henkilöstö voi kirjautua päätoimipaikan sijainnin mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto