Työpaikat

Keski-Suomen talous kääntyi kasvuun vuonna 2016, mikä näkyy selvästi myös työpaikkamäärän kehityksessä. Vuonna 2018 Keski-Suomessa oli 107 684 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on kasvanut lähes 5 000:lla vuodesta 2015. Työpaikoista 32 % oli julkisella ja 68 % yksityisellä sektorilla.

Työpaikoista 19 527 (18 %) oli terveys- ja sosiaalipalveluissa. Teollisuuden työpaikkoja oli 14 941 (14 %) ja kaupan alan työpaikkoja 10 913 (10 %). Koulutuksen alalla työskenteli 9 484 työntekijää (9 %). Suurinta kasvua edellisvuodesta oli hallinto- ja tukipalveluiden (+5,3 %) sekä rakentamisen (+5,2 %) työpaikoissa. Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2010-luvulla  jopa -17 %.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (Huom. tiedot kerätään vuoden viimeiseltä viikolta; lomautukset vaikuttavat työpaikkamääriin)

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella sijaitsevien työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Suhdeluku ilmaisee, onko alueella enemmän työpaikkoja vai työllisiä asukkaita ja kuinka suuresta erosta on kyse. Vuonna 2018 alueen työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän kuudessa Keski-Suomen kunnassa: Multialla, Jyväskylässä, Kyyjärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella ja Karstulassa. Alhaisimmillaan työpaikkaomavaraisuus on Jyväskylän kehyskunnissa, joissa myös pendelöinti on suurta.

Erityisesti julkisella sektorilla henkilöstön ja työpaikkojen sijainnin määrittelyssä voi olla epätarkkuutta rekisteritietojen puutteellisuuden takia. Esimerkiksi kuntayhtymissä henkilöstö voi kirjautua päätoimipaikan sijainnin mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto