Työllisyysaste

Työllisyysaste Keski-Suomessa vuonna 2020 oli 68,0 %. Maakunnan työmarkkinat kehittyivät suotuisasti ja työllisyysaste oli jyrkässä kasvussa vuosina 2016-2019. Työllisten määrä kasvoi noin 10 000:lla. Korona iski kuitenkin voimalla työllisyyteen vuonna 2020 ja työllisten määrä väheni noin 4 000:lla. Työmarkkinoiden toipuminen riippuu siitä, milloin ja millä vauhdilla muu talous lähtee piristymään.

Määritelmällisesti työllisyysasteeseen vaikuttaa sekä työllisten että työikäisen väestön määrä. Niinpä on hyvä muistaa, että aina työllisyysasteen nousu ei välttämättä tarkoita työllisten määrän kasvua vaan se voi viitata myös työikäisten määrän vähenemiseen.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Tieto on saatavilla Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvästä työvoimatutkimuksesta. Tiedonkeruu perustuu satunnaisotantaan.