Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää sataa työllistä kohden. Siihen vaikuttavat alueen työllisyystilanne sekä syntyvyys, väestön ikääntyminen ja muuttoliike. Korkea taloudellinen huoltosuhde heikentää veropohjaa ja lisää julkisia menoja. Keski-Suomen maakunnassa taloudellinen huoltosuhde vuonna 2016 oli 161, mikä on selvästi korkeampi kuin koko maan huoltosuhde, 143. Kohentuneen työllisyystilanteen myötä taloudellinen huoltosuhde parani vuonna 2016 lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa.

Keski-Suomen kuntien välillä taloudellinen huoltosuhde vaihtelee huomattavasti. Osassa kuntia korkea huoltosuhde asettaa merkittäviä haasteita kuntataloudelle. Työllisyyden paraneminen on avaintekijä, sillä pelkästään väestön ikääntyminen heikentää huoltosuhdetta edelleen tulevina vuosina.

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto