Kuntien tilinpäätökset

Muutaman suotuisan talousvuoden jälkeen vuosi 2018 oli Keski-Suomen ja koko maan kuntataloudessa heikko – osassa kuntia jopa kriisirajoja hätyyttelevä. Kuntien väliset erot ovat kuitenkin suuria. Kuntatalouden pudotusta selittää mm. toimintakatteen heikentyminen ja verorahoituksen olematon ja negatiivinen kehitys. Keski-Suomessa kuntien toimintakulut kasvoivat 2,1 %. Verotulot vähenivät (-1,0 %) mm. poikkeuksellisen suurten ennakonpalautusten vuoksi. Myös valtionosuudet olivat reippaassa laskussa (-1,8 %). Negatiivinen tulos tilikaudelta kirjattiin jopa 14 Keski-Suomen kunnassa. Monessa kunnassa taseeseen kertyneet ylijäämät tuovat kiristyneessäkin tilanteessa taloudellista liikkumavaraa.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Vuonna 2018  vuosikatteet heikkenivät selvästi edellisvuodesta. Keski-Suomessa vuosikate kattoi poistoista 86 % (edellisvuonna 125 %), kun koko maassa vastaava osuus oli 94 % (tavoiteltava taso on vähintäänkin 100 %).

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Keski-Suomen kunnissa lainakanta asukasta kohden vaihtelee huomattavasti. Vuonna 2018 lähes puolessa Keski-Suomen kunnista lainakanta alitti koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Lainakannan kasvu Keski-Suomessa on kuitenkin jo useana vuonna ollut koko maata maltillisempaa ja kolmena viime vuonna jopa laskussa. Investointitaso vaihteli kunnittain, mutta maakunnan tasolla investointiin edellisvuosia vastaavasti (bruttoinvestoinnit 122 M€). Omavaraisuusaste Keski-Suomessa oli 49 % ja koko maan kuntien osalta 60 %. Vakavaraisuuden tavoiteltavana tasona on vähintään 50 %:n omavaraisuus.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Keski-Suomen kuntien yhteenlaskettu ylijäämä vuonna 2018 pysytteli edellisvuoden tasolla. Kertynyt ylijäämä lisää kuntatalouden liikkumavaraa. On myös huomioitava, että osalla kunnista on rahastovaroja, jotka voidaan rinnastaa taseen ylijäämään.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Koosteen Keski-Suomen kuntien tilinpäätösten 2018 ennakkotiedoista (ml. konsernitietoja) löydät täältä.

Alla olevasta kartasta kunnan rajausta klikkaamalla voit tarkastella kootusti kyseisen kunnan vuoden 2018 taloustietoja: