Väestön koulutusrakenne

Keski-Suomessa väestön koulutusrakenne on melko samanlainen kuin koko maassa. Koulutusaste vaihtelee ikäryhmittäin. Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia on eniten vanhemmissa ikäryhmissä sekä 15-19-vuotiaissa, joista suurin osa vielä opiskelee. Naiset ovat Keski-Suomessa keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet. Esimerkiksi 35-54-vuotiaista naisista yli puolella on korkea-asteen koulutus (sis. alin korkea-aste, alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus), miehistä alle 40 %:lla. 25-34 -vuotiaista 36 %:lla on korkea-asteen tutkinto.

Väestön koulutusaste vaihtelee merkittävästi Keski-Suomen alueiden välillä vailla perusasteen koulutusta olevien sekä korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osalta. Tähän vaikuttavat mm. alueen väestön ikärakenne, työpaikkarakenne sekä oppilaitosten sijainti. Jyväskylän seutukunnassa 27 %:lla 15-vuotta täyttäneestä väestöstä on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus ja vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien osuus on 21 %. Jyväskylän seudun ulkopuolella vähintään alempi korkeakoulututkinto on noin 11 %:lla väestöstä ja vailla perusasteen koulutusta olevien osuus vaihtelee 29 %:sta 35 %:iin 15-vuotta täyttäneistä. Keskiasteen tutkinto on yleisin ja se on noin 45 %:lla väestöstä kaikissa seutukunnissa.

Lähde: Tilastokeskus,  Väestön koulutusrakenne