T&K -toiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) resurssoinnissa Keski-Suomessa korkeakoulujen panos on selvästi yrityssektoria vahvempi. Keski-Suomessa korkeakoulujen osuus koko maan korkeakoulusektorin T&K -menoista oli 6,6 % vuonna 2019 (koko julkinen sektori 5,8 %; 134 M€), kun vastaava osuus yrityssektorilla oli 2,7 % (119 M€). Yritysten osuus T&K-menoista Keski-Suomessa on 47 % ja koko maassa 66 %.

Maailmanlaajuinen talouskriisi ravisteli myös Keski-Suomea ja yritysten T&K -menot romahtivat vuonna 2009. Lisäksi kehitykseen on vaikuttanut mm. UPM:n T&K -toimintojen lakkauttaminen Jämsästä. Talouden viriäminen vuonna 2015 käänsi yritysten T&K-panostukset jälleen myönteiseen suuntaan Keski-Suomessa ja hyvä kehitys on voimistunut viime vuosina (v. 2019 +6 % edellisvuodesta). Myös julkisen sektorin T&K -menot ovat kehittyneet nousujohteisesti. Sektoreiden yhteenlasketut T&K -menot kasvoivat Keski-Suomessa vuonna 2019 +3,5 % edellisvuodesta (+8,6 M€), mikä jää hieman koko maan kasvua pienemmäksi, +4,3 %.

T&K -toiminta on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Keski-Suomessa Jyväskylän seudun osuus on 88 % ja Äänekosken 10 % maakunnan T&K -menoista.

Lähde: Tilastokeskus