T&K -toiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) menot Keski-Suomessa vuonna 2020 olivat 289 M€, josta yritysten osuus oli 55 % (koko maassa 67 %). Keski-Suomen yritysten T&K -menojen osuus koko maan yritysten menoista oli 3,4 %. Vastaavasti maakunnan vahvan korkeakoulusektorin osuus koko maan korkeakoulujen T&K -menoista oli 6,4 % (koko julkinen sektori 5,7 %).

Keski-Suomen yhteenlasketut T&K -menot ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2016. T&K -menot kasvoivat Keski-Suomessa vuonna 2020 14 % edellisvuodesta (+36 M€), mikä ylittää selvästi koko maan 3,2 % kasvun. Vuoden 2020 tiedot osoittavat huiman 34 % nousun yritysten T&K -menoissa, mikä on maakuntien kovin kasvu. Osa kasvusta selittyy koronatuilla ja Tilastokeskuksen tekemällä estimointimuutoksella, mutta myös todellista kasvua löytyy esim. Äänekosken vahvasta biotalouden innovaatioekosysteemistä sekä Jyväskylän seudun yritysten panostuksista.

T&K -toiminta on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Keski-Suomessa Jyväskylän seudun osuus on 84 % ja Äänekosken 14 % maakunnan T&K -menoista.

Lähde: Tilastokeskus