Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuoden 2019 lopussa oli 17 496. Eniten yrityksiä (yli 2 200) on rakentamisen, kaupan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (kibs) aloilla. Maakunnan yrityskannasta 64 % sijaitsee Jyväskylän seudulla. Vuodesta 2013 yrityskanta on kasvanut lähes 1 700 yrityksellä.  Suurin osa kasvusta on tullut ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä.

Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Yrityskanta on poikkileikkaustieto kaikkien toimivien yritysten lukumäärästä tiettynä ajankohtana. Yritysten lukumäärään vaikuttavat muutokset yritysten aloittamis- ja lopettamistietojen kertymässä.