Suhdanteet ja vienti

Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kiihdyttänyt kasvuaan vuoden 2021 alkupuoliskolla. Liikevaihto on 9,6 % korkeammalla kuin pahimmassa koronakuopassa vuonna 2020, ja saavuttanut kahden vuoden takaisen tason ennen koronaa. Yritysten yhteenlaskettu vientiliikevaihto on kuitenkin edelleen 10,3 % jäljessä vuoden 2019 tasosta. Tuotannon päättyminen UPM:n Jämsän Kaipolan paperitehtaalla heijastuu voimakkaasti maakunnan vientiliikevaihtoon ja menetyksen kompensoiminen vie aikaa.

Päätoimialoista rakentaminen ja kaupan ala ovat kasvaneet vahvasti. Koronan vaikutus jäi näillä aloilla vähäiseksi. Rakentamisen liikevaihto on kasvanut Keski-Suomessa 11,1 % kahden vuoden takaisesta ja kaupan alalla on päästy 9,3 %:n kasvuun. Korona iski voimakkaasti palvelualoille, jonka liikevaihto romahti huhtikuussa 2020. Palvelualojen liikevaihto on kasvussa, mutta vuoden 2021 toisella neljänneksellä se alitti edelleen niukasti kahden vuoden takaisen tason. Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon pudotus käynnistyi jo vuonna 2019. Kasvu on alkanut teollisuudessakin, mutta kahden vuoden takaiseen verrattuna teollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 6,0 % alhaisemmalla tasolla.

Talouskasvun vauhdittuessa työllisyys on kohentunut selvästi. Yritykset raportoivat jo osaavan työvoiman puutteesta. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä oli vain prosentin jäljessä koronakriisiä edeltäneestä huipusta. Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän huomattava kasvu.

Lisää tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 4/2021.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 1,35 mrd euroa, joka vastasi 4,3 % koko maan viennin arvosta. Viennin arvo nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 13,4 %. Tuonnin arvo oli 544 milj. euroa (+12,5 %). (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu