Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun, joka jatkui vuoden 2018 loppupuolelle. Kasvu tasaantui vuonna 2019 ja hiipui vuoden loppua kohden. Keski-Suomen yritysten liikevaihdot kasvoivat vuonna 2019 yhteensä 2,2 %, kun koko maassa yllettiin 2,8 %:n kasvuun. Kasvun hiipuminen heijastui myös yritysten henkilöstömäärään, kun vuodesta 2015 alkanut työttömyyden lasku päättyi.

Korona iski jo valmiiksi heikkenevään talouteen. Kes­ki-Suo­men ja ko­ko maan yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to las­ki reilusti tammi-syyskuussa 2020. Kes­ki-Suo­mes­sa las­kua oli 5,6 % ja ko­ko maas­sa 4,7 %. Vien­ti las­ki Kes­ki-Suo­mes­sa 11,1 % ja ko­ko maas­sa 8,9 %.

Toi­mia­lois­ta tammi-syyskuussa liikevaihtoaan Keski-Suomessa kasvattivat teknologiateollisuus (3,9 %) ja ra­ken­nu­sa­la (2,0 %). Sen sijaan isot miinukset koettiin mat­kai­lualalla (-31,0 %) ja metsäteollisuudessa (-20,7 %).

Lisää tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 1/2021.

Vuonna 2019 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,7 mrd euroa, joka vastasi 4,1 % koko maan viennin arvosta. Viennin arvo laski edellisvuodesta 9 %:lla. Tuonnin arvo oli 968 milj. euroa (+5 %). Vuoden 2020 alkupuoliskolla tavaraviennin arvo oli 1,2 mrd euroa. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu