Kasvuyritykset

Keski-Suomessa oli 54 kasvuyritystä kasvukauden 2015-2018 lopussa. Kasvukauden aikana näiden yritysten henkilöstömäärä kasvoi 155 %:lla, ollen 4 070 vuonna 2018 (noin 6,5 % maakunnan yritysten henkilöstöstä). Kasvuyritysten määrä kasvoi 23:lla edelliseen kasvukauteen 2014-17 verrattuna. Koko maan kasvuyrityksistä 4,7 % toimi Keski-Suomessa (Uudellamaalla 44 %).

Kasvuyritys on määritelty seuraavasti: Kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkilöä ja seuraavana kolmena vuonna (alla olevassa kuviossa tarkastelukausi v. 2015-2018) työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %.

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu