Kasvuyritykset

Keski-Suomessa kasvuyritysten osuus vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä vuonna 2016 oli 4,1 % (31 yritystä), mikä jää hieman koko maan tasosta. Koko maan kasvuyrityksistä 3,5 % toimi Keski-Suomessa (Uudellamaalla 44 %). Kasvuyritysten määrä väheni edellisestä tarkastelukaudesta sekä Keski-Suomessa että koko maassa.

Kasvuyritys on määritelty seuraavasti: Kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkilöä ja seuraavana kolmena vuonna (alla olevassa kuviossa tarkastelukausi v. 2013-2016) työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %.

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu