Arvonlisäys

Globaali taantuma aiheutti myös Keski-Suomessa aluetalouden notkahduksen vuonna 2009. Vuodesta 2014 Keski-Suomen arvonlisäys on ollut reippaassa kasvussa. Vuonna 2017 Keski-Suomessa käypähintainen kasvu oli +2,8 % edellisvuodesta. Arvonlisäys Keski-Suomessa oli noin 8,0 mrd euroa, mikä kattaa 4,2 % koko maan arvonlisästä. Asukasta kohden arvonlisää kertyi Keski-Suomessa noin 29 100 euroa ja koko maassa 35 100 euroa (Manner-Suomen maakunnissa pl. Uusimaa noin 30 600 euroa). Keski-Suomen aluetaloudelta odotetaan hyvää, mutta tasaantuvaa, kehitystä edelleen vuodelta 2018.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (vuoden 2017 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat myöhemmin)

Pitkään kestänyt maailmanlaajuinen taloustaantuma samanaikaisesti teollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen kanssa heikensi aluetalouden kehitystä kaikissa Keski-Suomen seutukunnissa. Suurimmat heilahdukset on koettu teollisuusseuduilla Jämsässä ja Äänekoskella. Elinkeinorakenteeltaan monipuolisemmalla Keuruun seudulla ja alkutuotantovaltaisemmilla seuduilla Joutsassa ja Saarijärvi-Viitasaarella kehitys on ollut tasaisempaa. Keski-Suomen elinkeinorakenne on monipuolistunut ja palveluvaltaistunut, mutta teollisuus on edelleen vahva arvonluoja maakunnassa. Seutujen väliset erot arvonlisäyksessä ovat huomattavia vaihdellen Joutsan 21 100 eurosta asukasta kohden Äänekosken seudun 31 600 euroon.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.