Arvonlisäys

Keski-Suomen arvonlisäys on ollut reippaassa kasvussa vuodesta 2014. Vuoden 2019 kasvu jäi kuitenkin edellisvuosia heikommaksi. Keski-Suomessa arvonlisäyksen käypähintainen kasvu oli +1,7 %, kun koko maassa kasvu ylsi +3,2 %:iin. Vuonna 2019 arvonlisäystä kertyi Keski-Suomessa noin 8,7 mrd euroa, mikä kattaa 4,2 % koko maan arvonlisästä. Asukasta kohden arvonlisää kertyi Keski-Suomessa noin 31 500 euroa ja koko maassa 37 700 euroa (Manner-Suomen maakunnissa pl. Uusimaa noin 32 700 euroa).

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (vuoden 2019 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat myöhemmin)

Keski-Suomen elinkeinorakenne on monipuolistunut ja palveluvaltaistunut, mutta teollisuus on edelleen vahva arvonluoja maakunnassa. Seutujen väliset erot arvonlisäyksessä ovat huomattavia vaihdellen Joutsan seudun 24 000 eurosta asukasta kohden Äänekosken seudun 45 000 euroon. Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017 ja täyden tuotantokapasiteetin tehdas saavutti elokuussa 2018.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.