Arvonlisäys

Keski-Suomen arvonlisäys oli hyvässä kasvussa vuosina 2014-2019. Vuonna 2019 kasvu jo hiukan hidastui, ja kääntyi koronakriisin myötä laskuun vuonna 2020. Keski-Suomessa arvonlisäys (käypiin hintoihin) laski 2,4 %, kun koko maassa lasku oli 1,6 %. Vuonna 2020 arvonlisäystä kertyi Keski-Suomessa noin 8,4 mrd euroa, mikä kattaa 4,1 % koko maan arvonlisästä. Asukasta kohden arvonlisää kertyi Keski-Suomessa noin 30 700 euroa ja koko maassa 36 900 euroa.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (vuoden 2020 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat myöhemmin)

Keski-Suomen elinkeinorakenne on monipuolistunut ja palveluvaltaistunut, mutta teollisuus on edelleen vahva arvonluoja maakunnassa. Seutujen väliset erot arvonlisäyksessä ovat huomattavia vaihdellen Joutsan seudun 24 700 eurosta asukasta kohden Äänekosken seudun 40 800 euroon vuonna 2019. Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017 ja täyden tuotantokapasiteetin tehdas saavutti elokuussa 2018.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.