Arvonlisäys

Globaali taantuma aiheutti myös Keski-Suomessa aluetalouden notkahduksen vuonna 2009. Vuodesta 2014 Keski-Suomen arvonlisäys on kasvanut jyrkästi ja koko maata nopeammin. Vuonna 2016 Keski-Suomessa kasvu oli maakuntien viidenneksi vahvinta, +2,6 % edellisvuodesta. Arvonlisäys Keski-Suomessa oli noin 7,8 mrd euroa, mikä kattaa 4,2 % koko maan arvonlisästä. Asukasta kohden arvonlisää kertyi Keski-Suomessa noin 28 400 euroa ja koko maassa 33 750 euroa. Keski-Suomen aluetaloudelta odotetaan hyviä kasvulukuja myös vuodelle 2017.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (vuoden 2015 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat myöhemmin)

Pitkään kestänyt maailmanlaajuinen taloustaantuma samanaikaisesti teollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen kanssa heikensi aluetalouden kehitystä kaikissa Keski-Suomen seutukunnissa. Suurimmat heilahdukset on koettu teollisuusseuduilla Jämsässä ja Äänekoskella. Elinkeinorakenteeltaan monipuolisemmalla Keuruun seudulla ja alkutuotantovaltaisemmilla seuduilla Joutsassa ja Saarijärvi-Viitasaarella kehitys on ollut tasaisempaa. Arvonlisäyksellä mitaten teollisuusseutujen ero muuhun maakuntaan on kaventunut, mikä kertoo osaltaan maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistumisesta ja palveluvaltaistumisesta. Seutujen väliset erot ovat kuitenkin edelleen huomattavia vaihdellen Joutsan 19 000 eurosta asukasta kohden Äänekosken seudun 30 800 euroon.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.