Kehittämistyön tulokset ja arviointi

Keski-Suomen alueellisen ennakointiprosessin kehittämistyön tulokset ja arviointi

Keski-Suomen alueellista ennakointiprosessia on rakennettu Keski-Suomi ennakoi -hankkeessa 1.7.2011-31.8.2013. Kehittämistyössä on keskitytty kolmeen osa-alueeseen: toimintatapa, verkostot ja ennakoiva työote sekä tiedonhallinta. Hankkeen ulkoisen arvioinnin kevään 2013 aikana toteutti MDI Oy.

Sähköinen julkaisu: Keski-Suomen alueellisen annakoinnin askelia

Hankearviointi, Janne Antikaisen esitys 29.5.2013

Hankearviointi, loppuraportti, MDI Oy

Valokuva: Stock.xcng, www.sxh.hu