Future Dialogue Tool

Future Dialogue Tool – työkalu on menetelmä, joka auttaa ennakointi- ja tulevaisuustyötä tekeviä ryhmiä kehittämään työskentelyään. Menetelmän avulla mitataan tulevaisuuskeskustelun laatua palavereissa ja kehitetään sitä kautta ryhmän ennakoivaa työotetta.

Lisätietoja Future Dialogue Tool

Kehitetty yhteistyössä: Humap Oy, www.humap.com ja Keski-Suomi ennakoi-hanke