Ennakointiprosessi

Keski-Suomen yhteinen tulevaisuustyö on jatkuvaa, prosessimaista toimintaa, jonka ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa laaja-alainen alueellisten toimijoiden joukko. Ennakoinnin vuosikello jäsentää alueen yhteistä tulevaisuustyötä.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät kaikille avoimet tulevaisuusfoorumit ovat tärkeä osa tulevaisuustyötä. Ne tarjoavat paikan keskustella ja tulkita yhdessä maakunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä ilmiöitä. Neljä kertaa vuodessa julkaistava Tulevaisuuden uutiskirje nostaa esiin globaaleja ilmiöitä ja heikkoja signaaleja sekä kertoo millaisia havaintoja tulevaisuusryhmä on tehnyt maakunnan kehityksen suunnasta, mahdollisuuksista ja haasteista. Uutiskirjeiden tulevaisuuspohdintoihin haastetaan myös eri alojen asiantuntijoita ja maakunnan vaikuttajia.

Tärkeitä tulevaisuustyön paikkoja ovat maakuntastrategia ja -ohjelmatyö sekä osallistuminen kansalliseen ennakointiyhteistyöhön.

Osaamistarpeiden ennakointi on kytköksissä laajempaan alueelliseen tulevaisuustyöhön tiivistä vuorovaikutusta sekä yhteistä tietopohjaa ja viestintää hyödyntäen.