Valtatie 4:n kehittäminen

Valtatie 4 on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen
tieyhteys, joka palvelee kansainvälistä, valtakunnallista ja
maakunnallista henkilö- ja tavaraliikennettä.
Valtatie 4 on osa eurooppalaisten pääyhteyksien TEN-T-ydinverkkoa ja valtakunnallista runkoverkkoehdotusta, jonka myötä on sitouduttu siihen että tie kuuluu laadultaan korkeimpaan luokkaan.
Valtatie 4:n ongelmallisimmalla jaksolla tie kulkee Jyväskylän kaupunkirakenteen keskellä. Etenkin Vaajakosken kohdasta heti keskustan koillispuolella on muodostunut selkeä pullonkaula kahden nopean ja korkeatasoisen tieosuuden välissä.
Jyväskylän kaupungin keskellä valtatie 4 yhdistyy valtatie 9:ään. Valtatie 9 on yksi valtakunnan merkittävimmistä poikittaisyhteyksistä (Turku – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu). Jyväskylän kaupungin sisäinen liikenne valtateiden yhteisellä osuudella on kasvanut, kun sitä ympäröivät Kankaan ja Tourulan kaupunginosat ovat kehittyneet. Tämä aiheuttaa ongelmia valtatie 4:llä ja valtatie 9:llä kulkevalle liikenteelle.
Kehittämisen seuraavat konkreettiset tavoitteet: Moottoritien rakentaminen uuteen maastokäytävään Vaajakosken kohdalla, kun tiesuunnitelma valmistuu vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2018 aikana valmistuvan Tourula – Kangas -tiesuunnitelman toteutuksen käynnistyminen.

Keski-Suomen liitossa asiaa hoitaa Hanna Kunttu, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 591 5901

Aineistoja:

Takaisin ylös