Tampere – Jyväskylä kaksoisraide

Lyhentää Jyväskylä – Helsinki -matka-aikaa olennaisesti ja on maakunnan saavutettavuuden ja kasvun kannalta keskeinen liikenneyhteys.
On investointi kasvavaan liikennemuotoon, joka on vaihtoehtoja ekologisempi.
Olennainen osa maakuntien yhteisesti ajamaa Päärata plus -kokonaisuutta ja eurooppalaisten pääyhteyksien TEN-T-verkkoa.
Rataosa on suomen merkittävimpiä henkilö- ja tavaraliikenteen yhteysvälejä, mutta nykyisellään rataosan ongelmana on kapasiteetin puute ja häiriöherkkyys.
Konkreettinen tavoite: ensimmäisessä vaiheessa kaksoisraiteen suunnittelun käynnistäminen välillä Orivesi- Jämsä.
Investoinnin arvo on noin 500 milj. euroa.

Keski-Suomen liitossa asiaa hoitaa Hanna Kunttu, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 591 5901

Aineistoja:

UUTTA: Jyväskylä – Tampere ratahanke
Toukokuussa 2019 julkaistu, kattava esitys kaksoisraidehankkeen neljästä ensimmäisestä vaiheesta. Vaikuta Jyväskylä – Tampere -radan kehittämiseen hyödyntämällä muokattavat PowerPoint -diat omissa
Lue lisää
UUTTA: Jyväskylä – Tampere radan kehittämistarpeet somevideona
Osallistu ratavaikuttamiseen, jaa somevideotamme! Kuva kertoo tuhat sanaa ja video vielä enemmän. Tämä puolitoistaminuuttinen pätkä näyttää Jyväskylä – Tampere -raideyhteyden
Lue lisää
Takaisin ylös