Mitä vaikuttaminen on?

Yhteinen visio, yhtenäinen ääni

Vaikuttamisen toimintaympäristö ja keinovalikoima on muuttunut radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikuttamista tehdään nyt verkostoissa ja verkostona.

Keski-Suomen vaikuttamistavoitteiden ydinviestit on koottu tälle sivustolle, jotta jokaisen Keski-Suomen puolesta vaikuttavan on helppo kertoa yhtenäinen viestimme. Verkostona vaikuttamisessa pärjää yleensä se taho, joka parhaiten pystyy pysymään yhtenäisenä. Viesti on tehokas, kun moni toistaa sen samanlaisena.

Kauaskantoisuus

Vaikuttamisella luomme itse omia tulevaisuuden edellytyksiämme. Vaikuttamiskärkien valinnan tulee olla ennakoivaa ja heijastaa yhteisiä arvojamme. Olemme vahvoilla, kun pääsemme itse ensimmäisinä kertomaan tulevaisuuden tavoitekuvastamme.

Hyvä vaikuttaja

Hyvän vaikuttajan ominaisuuksia ovat tänä päivänä tilanneäly, viestintätaidot, pitkäjänteisyys ja kyky innostaa muita. Sosiaalisen median rooli vaikuttamisen kanavana on noussut merkittäväksi, ja sen kautta on mahdollista päästä vaikuttavaan rooliin hyvinkin lyhyessä ajassa. Myös perinteiset vaikuttamisen keinot ovat edelleen voimissaan. Jokaiselle löytyy oma tapansa toimia. Pientä kotikutoisuuttakaan ei vaikuttamistyössä pidä liikaa pelätä. Aito viesti kantaa perille parhaiten.
Yhteisen edun puolesta toimiminen vaatii sinnikkyyttä, ratkaisukeskeisyyttä, avoimuutta ja rehellisyyttä.

Miten Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelma syntyy?

Keski-Suomen liitto ylläpitää maakunnan vaikuttamissuunnitelmaa. Suunnitelman perustana ovat säännölliset keskustelut muun muassa maakunnan kansanedustajien ja kuntien johdon kanssa, maakuntavaltuustossa, maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja Keski-Suomen liiton järjestämissä sidosryhmätapahtumissa. Muutokset vaikuttamisen kärkiteemoihin tehdään maakuntahallituksessa. Vaikuttamissuunnitelma perustuu myös niihin lukuisiin muihin keskusteluihin, joita Keski-Suomen liitto käy maakuntalaisten kanssa osana toimintaansa. Voit avata keskustelun vaikuttamisesta kanssamme myös tämän verkkosivun lomakkeella.

Vaikuttamisen kärkivalinnat limittyvät tyypillisesti maakunnan kehittämisen painopisteisiin. Lue niistä lisää tästä.  Valinnoissa hyödynnetään myös maakunnallista ennakointityötä.

Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja. Vaikuttaminen ja keskisuomalaisten vaikuttamisen verkostojen vahvistaminen ovat Keski-Suomen liiton ydintehtäviä. Keski-Suomen liitto ylläpitää ja kehittää maakunnan vaikuttamisen keskeisiä strategisia kumppanuuksia. Se tuottaa myös selvityksiä, tutkimuksia ja muuta materiaalia yhteiseen vaikuttamistyöhön.
Vaikuttamista tehdään yhteistyössä muiden keskisuomalaisten toimijoiden kuten elinkeinoelämän, järjestöjen, oppilaitosten ja asukkaiden kanssa.

Vaikuttaminen:

  • Ennakointi, suunnitelmallisuus
  • Kumppanuudet
  • Ratkaisukeskeisyys, avoimuus
  • Taustoitus, tiedon jakaminen
  • Viestin kohdentaminen
  • Vaikuttaminen Helsingissä ja Brysselissä
Takaisin ylös