Metsät ratkaisijana

Metsien rooli on moninainen niin elinkeinojen, aluetalouden kuin ilmastonmuutoksen ja luonnon
monimuotoisuuden näkökulmasta. Meidän tulee ajatella metsät uudella tavalla. Puu on monipuolinen
raaka-aine, mutta samalla metsien monimuotoisuus on elintärkeää niiden terveydelle, elinvoimaisuudelle ja
uusiutumiskyvylle.
Keski-Suomella on mahdollisuuksia pyrkiä toimimaan eri intressien ja moninaisten tarpeiden
yhteensovittajana.

1. Turvataan monimuotoinen luonto

Luonnon monimuotoisuus on arvo sinänsä. Luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttäminen on edellytys
myös puun käytön tulevaisuudelle. Monimuotoisuuden turvaaminen mahdollistaa luonnosta nauttimisen ja
monipuolisen luonnon hyödyntämisen. Luonnonkasvit, marjat ja metsien virkistyskäyttö ovat myös
aluetaloudelle merkittäviä. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai metsän käyttö hiilinieluna voivat
tulevaisuudessa olla myös uusia elinkeinoja.

2. Korkeampi jalostusaste puuperäisille tuotteille

Metsäbiomassan monimuotoinen hyödyntäminen takaa taloudellista hyvinvointia ja voi mahdollistaa myös
ilmastonmuutoksen hillintää. Puu on monipuolinen raaka-aine, jonka korkean jalostusasteen
hyödyntämiseksi Keski-Suomessa tehdään töitä. Puu voi korvata fossiilista muovia tai tekstiilejä. Molempiin
uusiin käyttötapoihin liittyvää tutkimusta tehdään Keski-Suomessa. Rakennusmateriaalina puu on
ilmastoteko, koska puurakennukset ovat hiilivarasto. Metsäteollisuuden sivuvirtojen ympärille syntyy uutta
fossiilitaloutta korvaavaa tuotantoa ja innovaatioita. Kehityksen jatkumiseksi eri tasojen toiminnan
tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden rahoitus ja osaaminen tulee turvata.

 

Aineistoja:

Takaisin ylös