Kiertotalous käyttöön

Kiertotalouden tarjoamia uusia mahdollisuuksia tulee etsiä, nähdä ja tunnistaa. Kiertotalouden
hyödyntäminen vaatii ajatustapojen muutosta ja uusien käytäntöjen omaksumista. Keski-Suomessa on
mahdollisuuksia löytää elinvoimaa kiertotaloudesta.

1. Rohkaistaan uusiutumaan kohti kiertotaloutta

Kiertotalous tarkoittaa niin uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluissa kuin vanhojen tuotantoprosessien
uudistamista. Uudenlaiset prosessit tuovat mahdollisuuksia korvata tuontia omalla tuotannolla ja vähentää
päästöjä. Yksi vahva keskisuomalainen esimerkki on tuontipolttoaineiden ja -lannoitteiden korvaaminen
paikallisista jätteistä tuotetuilla biokaasulla ja lannoitteilla. Meidän tulee uudistua ja rohkaista uudistumaan.
Kiertotalouden eri tasojen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoitus ja osaaminen tulee turvata.

2. Puretaan lainsäädännölliset esteet ja ennakoidaan lainsäädännöllisiä muutoksia

Kiertotalouden ratkaisujen käyttöönotossa on vielä lainsäädännöllisiä esteitä. Alan asiantuntijoita pitää
kuunnella lainsäädäntötyössä, jotta Suomi ja EU voivat raivata näitä esteitä. Kiertotalous leikkaa laajasti eri
sektoreita, ja siksi lainsäädännön rajapintojen tiedostaminen on edellytys kehitykselle. Keskisuomalainen
esimerkki kiertotalouden monialaisuudesta on Jyväskylän yliopistolla kehitetty menetelmä arvometallien
talteenottoon sähkö- ja elektroniikkajätteestä. Jyväskylän yliopisto tekee yhteistyötä alan yritysten kanssa
etsien ratkaisuja tuhkissa, lietteissä ja sähkö- ja elektroniikkajätteissä olevien harvinaisten ja kriittisten
metallien talteenoton toteuttamiseen laajassa mittakaavassa.

3. Suositaan julkisissa hankinnoissa kiertotalousratkaisuja

Kiertotalouden ratkaisujen käyttöönotossa julkinen sektori voi olla edelläkävijän ja mahdollistajan roolissa. Tästä hyvä esimerkki on biokaasun liikennekäytön edistäminen julkisten hankintojen avulla Jyväskylässä.

 

Aineistoja:

Takaisin ylös