Hyvinvoinnin maakunta

Hyvinvointi on kenties suurin globaali megatrendi ja yksi nopeimmin kasvavia liiketoiminnan aloja. Väestön ikääntyminen ja kasvavat hyvinvointitarpeet haastavat yhteiskuntia. Huomio pitää kääntää seurauksien hoidosta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua, liiketoimintaa ja konsepteja.

Ratkaisuja löytyy, kun yhdistämme monipuolisesti tiedon ihmisen käyttäytymisestä, tarpeista ja hyvinvoinnin ylläpidosta elämänkaaren eri vaiheissa nopeasti kehittyvään tietoteknologiaan ja tiedon analysointiin. Tähän Keski-Suomessa löytyy poikkeuksellisen vahvaa osaamista.

Keski-Suomi on profiloitunut ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen monialaisena kehittäjänä. Keski-Suomessa liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus ja koulutus kohtaavat käytännön. Tähtäämme suomalaisen hyvinvoinnin kasvuun ja hyvinvointiosaamisemme vientiin. Kehitämme liiketoimintaa ja käytännön konsepteja. Tarjoamme uudenlaisia tutkimus- ja toimintaympäristöjä kasvuyrityksille, jotka ratkaisevat hyvinvointihaasteita.

Keski-Suomesta löytyy ainoana Suomessa liikuntatieteellinen tiedekunta ja liikuntalääketieteen koulutusta. Datan louhintaan perustuvat ennakoivan terveydenhuollon ratkaisut ja toisaalta terveydenhuollon kyberturvallisuus ovat uusia vahvuusalueita. Keski-Suomi tunnetaan myös mm. korkeatasoisesta psykologian, terapia-alan, kuntoutuksen ja gerontologian koulutuksesta ja tutkimuksesta. Hyvinvointialan yliopistotasoinen tutkimusosaaminen leviää tehokkaasti käytäntöön yhteisprofessuurien ja tutkimustiimien kautta. Testaus- ja kokeiluympäristöissä ja yhteiskehittämisen metodein luodaan malleja mm. diabeteksen hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Maakunnassa on useita kasvavia hyvinvoinnin kehitysympäristöjä. Uudenlaista, hyvinvointia tuottavaa liiketoimintaa syntyy digitaalisista ratkaisuista. Keski-Suomen perinteisesti vahva hyvinvointimatkailun sektori kehittää aktiivisesti konseptejaan, ja niitä täydentävät luontomatkailun uudet palvelut esimerkiksi kansallispuistoissa.

Keskeisiä alan toimijoita ovat myös Kilpailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KiHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes sekä lukuisat liikuntaseurat ja -järjestöt. Maakunnallisena koordinaattorina toimii Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, KeHO.

Pitkän aikavälin tavoite: Keski-Suomi luo edelläkävijänä kansainvälisesti tunnetun suomalaisen hyvinvointiosaamisen (t)ekosysteemin. Kehitämme hyvinvointiosaamiseen pohjaavia kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita ja liiketoimintaa sekä rakennamme Suomen vetovoimaa hyvinvointimatkailun kohdemaana.

Seuraava konkreettinen tavoite: Kansallisesti tunnustettu rooli hyvinvoinnin pilottiympäristönä, kehittäjäkumppanina ja hyvinvointiveturina, jotta osaaminen saadaan laajasti käyttöön.

Keski-Suomen liitossa asiaa hoitaa Kari Pirinen, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 720 6918

Aineistoja:

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO
KeHOn missiona on tehdä Keski-Suomesta kansainvälisesti kilpailukykyinen hyvinvoinnin osaamis- ja yrityskeskittymä.
Lue lisää
Takaisin ylös