Skenaario 3. Suuri lama

Skenaario 3: Suuri lama

Keski-Suomen tulevaisuuden skenaarioihin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 12 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 86.

Vastaajat pitivät skenaarion toteutumista mahdollisena, muttei toivottavana (91 % vastaajista). Hyvää nähtiin siinä, että paikallinen tuotanto on noussut arvoonsa. Lisäksi hyvänä nähtiin se, että suuri lama pakottaisi tekemään uudistuksia, joihin muuten ei näytä olevan rohkeutta (kuntauudistus, eläkeuudistus, työmarkkinauudistus). Vastauksissa kannettiin huolta mittavista ympäristötuhoista, joiden ehkäisyyn ei ole lamassa varaa.

Suuri lama koetaan välivaiheeksi, koska aiemminkin lamoista on selvitty. Markka-aikaan palaaminen tuo vastaajien mielestä liian isoja taloudellisia riskejä. EU:n  heikkeneminen tuo mukanaan lisää kansallista vapautta ja oman talouden kehittämismahdollisuuksia.