Skenaario 2. Konfliktien maailma

Skenaario 2: Konfliktien maailma – oma maa mansikka

Keski-Suomen tulevaisuuden skenaarioihin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 13 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 98.

Tulevaisuudenkuvaa pidettiin varsin todennäköisenä, mutta ei juurikaan toivottavana. Vastauksissa arvioitiin, että kiristyvä kansainvälinen kilpailu, lisääntyvä väestö, geopoliittisten painopisteiden muuttuminen ja resurssien saatavuuden korostuminen johtavat väistämättä vastakkainasetteluun. Pieni Suomi olisi osa NATOn sotilasliittoa, mutta samalla voimakkaasti sidoksissa Venäjän talouden kehitykseen. Suomen ennakoitiin käpertyvän Etelä-Suomeen – Keski-Suomen elämisen evääksi nähtiin maa ja sen tuotteet.

Monet vastaajat odottavat tarkempia pohdintoja maapallon ympäristöongelmiin ja turvallisuusriskeihin varautumisesta. Suomen eriytymistä muusta maailmasta ei pidetty mahdollisena eikä Keski-Suomikaan säästy näiden ongelmien vaikutuksilta.

Kiinnostavaa liiketoimintapotentiaalia nähtiin Keski-Suomessa biotaloutta laajemmin. Esimerkkeinä mahdollisuuksista puhdas vesi, puhdas ruoka, e-kauppa, e-koulutus. Muutamat vastaajat pohtivat ristiriitaa kovan ja kilpailua korostavan maailman ja skenaariossa korostetun yhteisöllisyyden kesken.  Vahvistuuko yhteisöllisyys sittenkään? Kykeneekö kolmas sektori kantamaan isompaa vastuuta? Skenaarion hyvänä puolena pidettiin päätöksenteon palautumista kansallisiin ja paikallisiin käsiin lähemmäksi asukkaita.