Skenaario 1. Resurssiviisaus

Skenaario 1:Resurssiviisas eurooppalainen kansalaisyhteiskunta

Keski-Suomen tulevaisuuden skenaarioihin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 15 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 213.

Kommentoijat pitivät tämän skenaarion toteutumista sellaisenaankin melko mahdollisena. Enimmin epäilyksiä herätti tässä ennakoitu EU:n liittovaltiokehitys. Arveltiin, että kehitys olisi paremminkin päinvastainen: kansallisvaltioiden suuntaan. EU:n katsottiin kaatuvan hitaaseen ja tehottomaan päätöksentekoon, eikä kyseinen kehityssuunta saa ”poliittistakaan kannatusta”. Ja voisivatko kansalaisten osallistumismahdollisuudet parantua liittovaltiossa kun päätöksenteko kuitenkin etääntyy? Pohjoismaisen yhteistyön merkitystä haluttiin korostaa.

Skenaarion erityinen merkitys nähtiin luonnonvarojen riittävyyden nostamisessa tarkastelun keskiöön. Katsottiin, että puuteollisuuden monialaistuminen on välttämätöntä. Uusiutuva energia, biotalous ja ympäristöala kokonaisuudessaan sekä koulutus ovat maailmanlaajuisesti kilpailtuja. Niitä on kehitettävä myös meillä, mutta yksinomaan näiden varaan ei voida rakentaa. Keski-Suomen tulevaisuuden valinnoissa tuleekin näkymään ympäristöteknologia sekä tähän kytkeytyvä osaaminen. Osaamisen ja elinkeinoelämän kytköksen tulee vahvistua.

Julkisen sektorin toiminnalla ja viranomaissääntelyllä katsottiin – aivan oikein – olevan vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Kansalaisten toimet esimerkiksi omien kulutusratkaisujensa kautta arveltiin merkityksellisemmäksi kuin hallinnollinen ohjaus. Sosiaalisen median odotettiin muovaavan mielipideilmastoa entistäkin nopeammin.

Esitetyistä skenaariovaihtoehdoista tämä koettiin tavoiteltavimmaksi. Olennaista oli, että tässä vaihtoehdossa turvataan parhaimmin hyvinvoinnin levittyminen maakuntaan. Toisaalta julkisen sektorin nykyinen tuottavuusongelma ei ratkea yksinomaan henkilöstövähennyksin vaan tarvitaan asianmukaisia työkaluja. Näitä olivat yhteensopivat ja keskenään keskustelevat tietojärjestelmät, oikeanlaiset toimitilaratkaisut sekä selkeästi vastuutetut asiantuntijaorganisaatiot.

Skenaarion toteutumisen arveltiin riippuvan Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen toimenpiteistä. Juuri näin, ja Keski-Suomen mahdollisuus tässä toimintaympäristön muutoksessa on toimia ketterästi ja erityisosaamistaan hyödyntäen.