SKENAARIOT

Minkälaisia ovat Keski-Suomen tulevaisuudenkuvat?

Laadittuihin skenaarioihin ja niistä seuraaviin toimenpiteisiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 52 kappaletta ja skenaarioihin käytiin tutustumassa miltei 450 kertaa. Kyselyn tulokset ovat nyt käsiteltävänä ja niistä laaditaan myös yhteenveto, joka on luettavissa täällä myöhemmin. /19.8.2013

Pohjatyönä Keski-Suomen strategian 2040 laatimiselle on tehty skenaariotyöskentelyä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ennakointiverkoston asiantuntijoiden yhteistyönä. Keski-Suomen skenaarioiden laatiminen ja tulevaisuuskuvien muodostamisessa on käytetty pohjana Huoltovarmuuskeskuksen keväällä 2013 valmistuneita skenaarioita.

Tulevaisuusskenaarioita on työstetty asiantuntijoiden työkokouksien lisäksi myös maakunnallisissa tilaisuuksissa: Keski-Suomen tulevaisuusfoorumissa 7.5.2013 ja Maakunnan yhteistyöryhmän työkokouksessa 30.-31.5.2013. Tulevaisuusskenaarioita hyödynnetään Keski-Suomen foorumissa ja risteilyllä 4.-5.10.2013, jolloin tavoitteena on laatia Keski-Suomen visio vuoteen 2040 ja valita maakunnan strategiset kärjet.

Skenaarioissa taustamuuttujina ovat resurssien saatavuus sekä kansainvälinen yhteistyö. Vaaka-akselilla tarkastellaan resursseja, joiden osalta saatavuus vaihtelee kohtuullisesta erittäin niukkaan. Kansainvälistä yhteistyötä tarkastellaan pystyakselilla ja sen osalta kehitys voi vaihdella korkeasta kansainvälisestä luottamuksesta ja verkostoitumisesta kansallisen sulkeutumisen ja suojautumisen tilaan. Skenaariossa 1 olemme korkean kansainvälisen luottamuksen verkostoitumisen tilassa ja niukkoja resursseja on osattu hyödyntää viisaammin. Skenaariossa 2 niukentuvat resurssit ovat jakaneet maailman blokkeihin, jolloin maat ovat sulkeutumalla ja suojautumalla päässeet takaisin kasvu-uralle. Skenaariossa 3 on eletty suuri lama, mutta kulutusta vähentämällä ja omavaraistuotantoa kehittämällä talous on tasapainottunut. Skenaariossa 4 eletään täysin globaalissa maailmassa, jossa resurssien niukentuminen on ratkaistu teknologisten innovaatioiden kautta.

Skenaarioiden tiivistetyt kuvaukset löydät sivupalkin linkkien kautta. Jos haluat perehtyä skenaarioihin tarkemmin, löydät skenaarioiden sisällöt kokonaisuudessaan tämän sivun alalaidasta.

Skenaarioiden kuvaukset kokonaisuudessaan

Skenaario 1 – Resurssiviisas eurooppalainen kansalaisyhteiskunta

Skenaario 2 – Konfliktien maailma – Oma maa mansikka

Skenaario 3 – Suuri lama

Skenaario 4 – Erilaistuvan väestön globaali digitalous