Skenaariot 2050

Keski-Suomen uudet vuoteen 2050 tähyävät skenaariot ovat valmistuneet. Skenaarioilla kuvataan alueen ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka rakentuvat tunnistettujen muutostekijöiden, trendien, nousevien ilmiöiden sekä erilaisten epävarmuustekijöiden ja niiden kehitysvaihtoehtojen pohjalta. Skenaariotyö palvelee maakunnallista ennakointia, aluekehittämistä ja strategista suunnittelua sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua.

Keski-Suomeen muotoutui viisi skenaariota:

  1. Turvaton ja suojautuva yhteiskunta
  2. Yksilöiden maailmat
  3. Paikalliset arvoyhteisöt
  4. Tekoälyn, rahan ja idän dominanssi
  5. Kättä päälle -diplomatia.

Skenaarioihin sisältyy yhteiskunnallisen sopimisen, datan avoimuuden ja luotettavuuden, julkisten palveluiden, aluerakenteen, osaamisen ja työn muutoksen, biotalouden ja matkailun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tämän lisäksi jokaisessa skenaariossa on otettu huomioon mm. ilmastonmuutos, kaupungistuminen, demokratian muutos, ikääntyminen ja monikulttuurisuus.

Työssä ei ole pyritty yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan skenaariokokonaisuuden hahmottamiseen sekä strategisen ajattelun ja tulevaisuuden ilmiöihin liittyvän ymmärryksen kehittämiseen. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista erilaisissa aikaikkunoissa.

Syksyn 2018 aikana tarkennetaan sekä skenaariokohtaisia toimintasuunnitelmia että kaikille skenaarioille yhteisiä välttämättömiä toimenpiteitä. Skenaariot kytketään uuden maakunnan strategiavalmisteluun. Lisäksi skenaarioiden seurantaan luodaan toimintamalli, joka kertoo kehityksen suunnasta ja ennakoi muutostarpeita ja mahdollisuuksia.

Keski-Suomen skenaariotyötä on konsultoinut Capful Oy ja pohjamateriaalina on hyödynnetty Uudenmaan 2050 ja Huoltovarmuuskeskuksen 2030 skenaarioita.

Tutustu skenaariotyön materiaaleihin:

 

Lisätietoja:
Kirsi Mukkala, kirsi.mukkala@keskisuomi.fi, p. 040 595 0002
Pirjo Peräaho, pirjo.peraaho@keskisuomi.fi, p. 040 591 0760 (maakunta- ja sote-uudistus)

 

Kuvat: www.pexels.com, www.pixabay.com