Skenaariot 2050

Osana Keski-Suomen maakunnallista ennakointia sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua on käynnistynyt pitkän aikavälin tulevaisuusskenaarioiden laatiminen.

Kesäkuulle 2018 kestävän skenaarioprosessin aikana:

  • kuvataan vaihtoehtoiset skenaariot maakunnan tulevaisuuden mahdollisista toimintaympäristöistä
  • arvioidaan maakunnan tulevaisuuden riskejä ja uusia mahdollisuuksia sekä määritellään skenaarioiden vaikutus maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiin osa-alueisiin
  • laaditaan strategisia vaihtoehtoja ja varautumissuunnitelmia toimintaympäristön yllättävien muutosten varalle
  • nostetaan maakunnan toimijoiden ymmärrystä toimintaympäristön mahdollisista muutoksista ja kehityskuluista
  • lisätään maakunnan strategiatyön muutosherkkyyttä, ennakointikykyä ja joustavuutta

Tälle sivulle kootaan materiaalia skenaariotyöstä.

Tutustu toimintaympäristön skenaariokuvauksiin TÄÄLLÄ. Seuraavassa vaiheessa työ etenee vaikutusten – mahdollisuuksien ja uhkien – sekä maakunnallisen varautumisen pohdintaan.

Kommentoi ja anna palautetta.

Lisätietoja:
Kirsi Mukkala, kirsi.mukkala@keskisuomi.fi, p. 040 595 0002
Pirjo Peräaho, pirjo.peraaho@keskisuomi.fi, p. 040 591 0760 (maakunta- ja sote-uudistus)