Toimintalinjoista toimenpiteitä

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimintalinjat on johdettu tässä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnallisten päämäärien ja alustavien tavoitteiden pohjalta.

Toimintalinjoissa kuvataan liikennejärjestelmän kehittämisen pitkän aikavälin keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet. Toimenpiteet on ryhmitelty toimintalinjojen alle siten, että ne muodostavat mahdollisimman loogisia, tavoitteiden kannalta samaan suuntaan vaikuttavia kokonaisuuksia.

Alueella päätetyt toimintalinjat ovat:

Toimenpiteet on ryhmitelty niiden vaikuttavuuden, päätöksenteon ja toteuttamisvastuun perusteella valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja kuntatason kokonaisuuksiin. Jaottelu ei luonnollisestikaan ole ehdoton, vaan osa toimenpiteistä voitaisiin esittää useammalla tasolla.

Lisäksi toimintalinjojen esittämisessä on pyritty mahdollisuuksien mukaan noudattamaan valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyä ryhmittelyä:

  • Infrastruktuuri ja liikenneverkot
  • Liikennepalvelut
  • Tukipalvelut