Liikenneturvallisuus

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenneturvallisuutta koskevat toimintaympäristökohtaiset tavoitteet on lueteltu alla.

Yleiset tavoitteet

 • Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on niin kutsuttu ”nollavisio” eli kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
 • Liikenneturvallisuustyöhön on riittävät resurssit. Suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

Tavoitteet

Jyväskylän kaupunkiseutu

 • Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus on tärkein asia, kun suunnitellaan moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyjä taajamissa.
 • Varmistetaan kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus myös liikenteen toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.
 • Jyväskylä ja kehyskunnat lisäävät keskinäistä yhteistyötä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Seutukaupungit ja kuntakeskukset

 • Kävely ja pyöräily huomioidaan, kun taajamissa toteutetaan moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyjä.
 • Varmistetaan autottomien liikkumismahdollisuudet.
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen perustuu ajan tasalla oleviin liikenneturvallisuussuunnitelmiin.
 • Keskisuomalaiset toimijat ja kunnat lisäävät keskinäistä yhteistyötä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Maaseutu

 • Koululaisten ja ikäihmisten suosimista reiteistä tehdään turvallisia, vaikka ne olisivat tärkeitä myös läpikulkevalle liikenteelle.
 • Varmistetaan autottomien liikkumismahdollisuudet.
 • Parannetaan eri ikäryhmien kanssa toimivien liikennekasvatustaitoja.
 • Keskisuomalaiset toimijat ja kunnat lisäävät keskinäistä yhteistyötä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.