Kestävä liikkuminen

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman kestävää liikkumista koskevat toimintaympäristökohtaiset tavoitteet on lueteltu alla.

Yleiset tavoitteet

  • Kävely- ja pyörämatkojen määrä lisääntyy nykytilaan verrattuna 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähintään puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulee siirtymänä henkilöautomatkoista.
  • Keski-Suomi edistää liikenteen kierto- ja jakamistaloutta.

Tavoitteet eri toimintaympäristöissä

Jyväskylän kaupunkiseutu

  • Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kilpailukyky työmatkaliikenteessä paranee verrattuna autoon.
  • Kestävien kulkutapojen yhteenlaskettu kulkutapaosuus kasvaa 50 prosenttiin.
  • Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat erityisesti alle viiden kilometrin pituisilla matkoilla.

Seutukaupungit ja kuntakeskukset

  • Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet keskustaajamissa ja kuntakeskuksissa paranevat erityisesti alle viiden kilometrin etäisyydellä keskustoista.
  • Matkaketjujen toimivuus parantuu sekä liikenneväylien kehittämistoimenpiteillä että uuden teknologian avulla.

Maaseutu

  • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tapahtuu liikenneturvallisuuden ehdoilla.
  • Uusien liikkumispalvelujen käyttöönotto maaseudun liikenteessä helpottuu.